PDA

View Full Version : HCM - chuot 9hang gia tot nhat,co khoang 10hang v 10000con gia tu 65k/c.co hinh.khophukiengiare
09-09-2012, 11:49 AM
minh nhap 10000c chuot cua cac hang noi tieng nhu :apple,Dell,Logitech,Sun,... luu y ko fai hang nhai nha cac b.xin lien he 094567 6800,A Bao,dc 290 ly thai to p1q3.http://nq3.upanh.com/b5.s30.d1/155da213b2854acec0476f236b6a7b35_48937623.quocbao4 28.jpg (http://www.upanh.com/quocbao428_upanh/v/ars08qcw9qc.htm)http://nq5.upanh.com/b1.s31.d1/4d10896a42f018ff01fb1c4997627fc9_48937625.quocbao4 32.jpg (http://www.upanh.com/quocbao432_upanh/v/3rs84q4wdqx.htm)http://nq9.upanh.com/b3.s30.d2/6c248f66f4cf23a8c5b525f327a05c43_48937629.quocbao4 36.jpg (http://www.upanh.com/quocbao436_upanh/v/6rs27q0wcqe.htm)http://nq2.upanh.com/b4.s32.d2/2a8f5d0f3b5d6917c08873659b57caa7_48937632.quocbao4 40.jpg (http://www.upanh.com/quocbao440_upanh/v/2rse2q5w9qf.htm)http://nq5.upanh.com/b5.s31.d2/bc3f55e3189eb6cd84050f3b422c4377_48937635.quocbao4 43.jpg (http://www.upanh.com/quocbao443_upanh/v/drsaeq5w8qy.htm)http://nq8.upanh.com/b1.s30.d1/640bdfc4c5bc254062e9c59f57ba42fa_48937638.quocbao4 45.jpg (http://www.upanh.com/quocbao445_upanh/v/4rs8aqawcqk.htm)http://nq1.upanh.com/b2.s32.d1/5f4858666e14557e341a35e8c93bdee5_48937641.quocbao4 47.jpg (http://www.upanh.com/quocbao447_upanh/v/7rs90qfwahr.htm)http://nq2.upanh.com/b3.s31.d1/030804b12fd47fcd0fba1024c287d789_48937642.quocbao4 48.jpg (http://www.upanh.com/quocbao448_upanh/v/5rs01q5wchi.htm)http://nq6.upanh.com/b6.s30.d2/da4f97651daeb3629d460215f738d0e8_48937646.quocbao4 49.jpg (http://www.upanh.com/quocbao449_upanh/v/frs05q7weqa.htm)http://nq7.upanh.com/b2.s29.d1/3c859aa1cddd3c9431bd4837a7707d11_48937647.quocbao4 50.jpg (http://www.upanh.com/quocbao450_upanh/v/3rsb3q4waqp.htm)http://nq0.upanh.com/b6.s30.d2/883655cb4506cce0ca5b6ee49800d113_48937650.quocbao4 51.jpg (http://www.upanh.com/quocbao451_upanh/v/2rsb0qaw2hu.htm)http://nq2.upanh.com/b3.s29.d2/402f2d99b2d11619a42a82b149e466b1_48937652.quocbao4 54.jpg (http://www.upanh.com/quocbao454_upanh/v/arsc2q1w0hq.htm)http://nq4.upanh.com/b2.s32.d2/1272c66c9586a6bf432c90f52310c5b0_48937654.quocbao4 55.jpg (http://www.upanh.com/quocbao455_upanh/v/ersc3qbwchn.htm)http://nq5.upanh.com/b3.s32.d1/d788bf5198ecaf053f3fdc1893b6a2b8_48937655.quocbao4 56.jpg (http://www.upanh.com/quocbao456_upanh/v/drs79q4w4hd.htm)http://nq7.upanh.com/b2.s30.d2/97df33b9a73a271737aac32670f621aa_48937657.quocbao4 57.jpg (http://www.upanh.com/quocbao457_upanh/v/7rsf9qcwdhy.htm)http://nq9.upanh.com/b3.s31.d2/4a84397342c3e19a20592bde49f344d3_48937659.quocbao4 07.jpg (http://www.upanh.com/quocbao407_upanh/v/5rs3fq4w1hm.htm)http://nq1.upanh.com/b3.s29.d1/0fae753f3e7a95fc7acd0d70827e83e3_48937661.quocbao4 08.jpg (http://www.upanh.com/quocbao408_upanh/v/4rs03qew5hs.htm)http://nq3.upanh.com/b4.s30.d1/2a778be874b4ea21adcd565a32e429d9_48937663.quocbao4 09.jpg (http://www.upanh.com/quocbao409_upanh/v/drsf4q8w6hx.htm)http://nq5.upanh.com/b2.s29.d1/67cba55006dac089e66c4b17d896f07a_48937665.quocbao4 10.jpg (http://www.upanh.com/quocbao410_upanh/v/2rs20q6wcrr.htm)http://nq6.upanh.com/b1.s32.d2/bcbd22d9cbe42526c56d70be97795873_48937666.quocbao4 11.jpg (http://www.upanh.com/quocbao411_upanh/v/4rs61qew0ri.htm)http://nq8.upanh.com/b3.s29.d2/c291a3f08d070892a1a9febcc86d7bfd_48937668.quocbao4 12.jpg (http://www.upanh.com/quocbao412_upanh/v/ers02qbw9vw.htm)http://nq9.upanh.com/b4.s29.d2/cda2b367041b99a84a08155546d8dee2_48937669.quocbao4 13.jpg (http://www.upanh.com/quocbao413_upanh/v/ers09q4wdrc.htm)http://nq1.upanh.com/b4.s30.d2/151f75090ea3ce49d1dc079f9fb6bc5b_48937671.quocbao4 15.jpg (http://www.upanh.com/quocbao415_upanh/v/6rsdbqcwavp.htm)http://nq2.upanh.com/b2.s30.d2/9616ee42993d742d116a94e366c9cb69_48937672.quocbao4 17.jpg (http://www.upanh.com/quocbao417_upanh/v/2rs32q1werz.htm)http://nq3.upanh.com/b5.s31.d2/f1de5e127f210529760bac63257016f5_48937673.quocbao4 19.jpg (http://www.upanh.com/quocbao419_upanh/v/drs93q4w7rb.htm)http://nq5.upanh.com/b5.s30.d2/dae1517294b6349639714d3651bb959b_48937675.quocbao4 20.jpg (http://www.upanh.com/quocbao420_upanh/v/6rsfbq7w4re.htm)http://nq6.upanh.com/b6.s30.d2/84157f48305dbed5b8f22d15f8ab2a48_48937676.quocbao4 22.jpg (http://www.upanh.com/quocbao422_upanh/v/9rs33qfw0rq.htm)http://nq7.upanh.com/b6.s30.d2/213ed9878b1d7ef30e974a8325520d2e_48937677.quocbao4 23.jpg (http://www.upanh.com/quocbao423_upanh/v/frs33q3w2rh.htm)http://nq8.upanh.com/b1.s32.d1/2bdc5d5315ce015456f18050860f4f8e_48937678.quocbao4 25.jpg (http://www.upanh.com/quocbao425_upanh/v/0rs4cqbw4rn.htm)http://nq9.upanh.com/b1.s31.d1/113564511abdc69591296bfca8665b53_48937679.quocbao4 27.jpg (http://www.upanh.com/quocbao427_upanh/v/brs0dqewdrd.htm)

bosvn
10-11-2012, 08:13 AM
Product

Product code
Giá bán
http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__vnj1282019553.png (http://dienmaybinhduong.vn/nideka-nu-3100-giai-phap-chong-cham-cong-ho.html)
Máy chấm công vân tay NIDEKA NU-3100 Giải pháp chống chấm công hộ (http://dienmaybinhduong.vn/nideka-nu-3100-giai-phap-chong-cham-cong-ho.html)
Mã SP: NIDEKA NU-3100

11,500,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__RONALD-JACK-U-160.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-ronald-jack-u-160c.html)
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK U-160C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-ronald-jack-u-160c.html)
Mã SP: RONALD JACK U-160C

5,999,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__ronald-jack-iface-302.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-khuon-mat-va-van-tay-iface-302.html)
Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay IFACE 302 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-khuon-mat-va-van-tay-iface-302.html)
Mã SP: Face-Fingerprint IFACE 302

11,550,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__RONALD_JACK_4000TID-C_bosvn.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-4000-tidc.html)
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 4000 TIDC (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-4000-tidc.html)
Mã SP: Ronald Jack 4000TIDC

6,999,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__May_cham_cong_RONALD_JACK_4000TID_C. jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-man-hinh-mau-ronald-jack-4000tid-c.html)
Máy chấm công Vân Tay màn hình màu RONALD JACK 4000TID-C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-man-hinh-mau-ronald-jack-4000tid-c.html)
Mã SP: RONALD JACK 4000TID-C

5,050,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__ronald-jack-3000tc.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-3000-t-c.html)
Máy chấm công Vân tay RONALD JACK 3000 T-C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-3000-t-c.html)
Mã SP: RONALD JACK 3000 T-C

5,350,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__1297906128_167742785_1-Hinh-anh-ca--May-cham-cong-van-tay-Hitech-X628-Gia-Re-Hang-Mi-Kim-Oanh-0916-986801-08-39848052.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hitech-x-628.html)
Máy chấm công vân tay HITECH X-628 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hitech-x-628.html)
Mã SP: HITECH X-628

4,750,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__1311962249.M%C3%A1y_ch%E1%BA%A5m_c%C 3%B4ng_Ronald_Jack_X628-C.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-x628-made-in-malaysia.html)
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628 (Made in Malaysia) (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-x628-made-in-malaysia.html)
Mã SP: Ronald Jack X628

5,350,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__RONALD-JACK-U-160134986072350753d7375682.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-u160.html)
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK U-160 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-u160.html)
Mã SP: RONALD JACK U-160

6,800,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__763.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-5000a-pro.html)
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000A Pro (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-5000a-pro.html)
Mã SP: Ronald Jack 5000A Pro

8,750,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__286938562image021.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-5000tid.html)
Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng Ronald Jack 5000TID (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-5000tid.html)
Mã SP: Ronald Jack 5000TID

6,350,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__634540472716038475.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hitech-x-999-made-in-malaysia.html)
Máy chấm công vân tay HITECH X-999 (Made in Malaysia) (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hitech-x-999-made-in-malaysia.html)
Mã SP: HITECH X-999

5,350,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__3000TID_13227279532.png (http://dienmaybinhduong.vn/may-chm-cong-van-tay-man-hinh-mau-ronald-jack-t4000.html)
Máy chấm công vân tay màn hình màu Ronald Jack T4000 (http://dienmaybinhduong.vn/may-chm-cong-van-tay-man-hinh-mau-ronald-jack-t4000.html)
Mã SP: Ronald Jack T4000

5,650,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__634668036494375000_F08-2.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-kiem-soat-cua-bang-van-tay-va-cam-ung-mita-f08.html)
Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay và cảm ứng MITA F08 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-kiem-soat-cua-bang-van-tay-va-cam-ung-mita-f08.html)
Mã SP: MITA F08

6,600,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__1320114794_271390402_1-Hinh-anh-ca--may-cham-cong-van-tay-RONALD-JACK-8000C-gia-re.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-8000c.html)
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-8000c.html)
Mã SP: RONALD JACK 8000C

6,150,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__HITECH_X628-C.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hitech-x628c.html)
Máy chấm công vân tay Hitech X628C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hitech-x628c.html)
Mã SP: Hitech X628C

4,700,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__j-tech-jt-30.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-tu-j-tech-jt-30.html)
Máy chấm công vân tay và thẻ từ J-TECH JT-30 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-tu-j-tech-jt-30.html)
Mã SP: J-TECH JT-30

5,250,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__M%C3%A1y_ch%E1%BA%A5m_c%C3%B4ng_v%C3 %A2n_tay_RONALD_JACK_3979C.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-3979c.html)
Máy chấm công vân tay RONALD JACK 3979C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-3979c.html)
Mã SP: RONALD JACK 3979C

5,550,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__20120318220437-may-cham-cong-granding-biosh-3000a-.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-granding-biosh-3000aid.html)
Máy chấm công GRANDING BioSH-3000A+iD (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-granding-biosh-3000aid.html)
Mã SP: GRANDING BioSH-3000A+iD

8,250,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__may-cham-cong-van-tay-RONALD_JACK_-_3000_TID.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-3000tid.html)
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 3000TID (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-3000tid.html)
Mã SP: Ronald Jack 3000TID

5,490,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__May_cham_cong_RONALD_JACK_6868.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-6868.html)
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-ronald-jack-6868.html)
Mã SP: RONALD JACK 6868

8,150,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__BioSH-300T_ID.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-biosh-3000tid.html)
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng BioSH-3000T+ID (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-biosh-3000tid.html)
Mã SP: BioSH-3000T+ID

5,300,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__634668032111718750_9900c_2.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-ronald-jack-9900c.html)
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 9900C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-ronald-jack-9900c.html)
Mã SP: RONALD JACK 9900C

7,400,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__Fingerprint-Time-Attendance-BIOSH-5000T-.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-biosh-5000tid.html)
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng BioSH-5000T+ID (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-va-the-cam-ung-biosh-5000tid.html)
Mã SP: BioSH-5000T+ID

6,900,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-x628t-c.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-x628t-c.html)
Máy chấm công vân tay Ronald Jack X628T-C (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-x628t-c.html)
Mã SP: Ronald Jack X628T-C

5,750,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__2620902_magicssf.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hit-magic-plus-ssf.html)
Máy chấm công vân tay HIT MAGIC PLUS SSF (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-hit-magic-plus-ssf.html)
Mã SP: HIT MAGIC PLUS SSF

6,150,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__hty1270537610.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-h3.html)
Máy chấm công vân tay Ronald Jack H3 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-h3.html)
Mã SP: Ronald Jack H3

4,999,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__101367_75442.png (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-pegasus-pfp-3700.html)
Máy chấm công vân tay PEGASUS- PFP 3700 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-pegasus-pfp-3700.html)
Mã SP: PEGASUS- PFP 3700

6,750,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__1259832654ZK_SOFTWARE_T5.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-bang-van-tay-zk-software-t5.html)
Máy chấm công bằng vân tay ZK SOFTWARE T5 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-bang-van-tay-zk-software-t5.html)
Mã SP: ZK SOFTWARE T5

6,666,000 VND


http://dienmaybinhduong.vn/images/thumbnails/thumbnail_40__honghoa_content_products_timekeeper_ ronaldjackrjb100.jpg (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-rjb-100.html)
Máy chấm công Vân tay RONALD JACK RJB 100 (http://dienmaybinhduong.vn/may-cham-cong-van-tay-ronald-jack-rjb-100.html)
Mã SP: RONALD JACK RJB 100

6,990,000 VND