PDA

View Full Version : Toàn Quốc - Chuyên sơ mi hàn quốc cao cấp ( sỉ và lẻ ) giá tốt nhất thị trường.thoitrangnam
09-09-2012, 02:59 PM
97/2 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7 (dưới chân cầu Tân Thuận)

ship hàng toàn quốcĐT: 0938.6666.33


YM: hn_vngiayMua sỉ : call me
Mua Lẻ : giá chung cho tất cả các mẫu là 160k

Mua 2 cái giảm 10k
Mua 3 cái giảm 20k
Mua 4 cai giảm 30k
​MS : D01
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/01ut1-8.jpg
MS : D02
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/11.jpg

MS : D03
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/12990563341443783576_574_0_3.jpg

MS : D04
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/aotim.jpg

MS : D05
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/aotrang2co2.jpg

MS : D06
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/aoxanhdam.jpg

MS : D07
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/aoxanhdam30-5.jpg

MS : D08
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/csk05ubt.jpg

MS : D09
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/hongphoisoc5-4.jpg

MS : D10
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/jame03.jpg

MS : D11
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/jame01.jpg

MS : D12
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/mau2duongnhiutrennguc.jpg

MS : D13
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/mauaongay1-9.jpg

MS : D14
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/mauaongay3mau7-8.jpg

MS : D15
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/mauaonutbop22-61.jpg


MS : D16
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/maudongian.jpg

MS : D17
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/mau20xep20ly20trang.jpg

MS : D18
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/moi2.jpg

MS : D19
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/quankakinam.jpg

MS : D20
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/timthan.jpg

MS : D21
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/trang19-9td.jpg


MS : D22
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/trang3soc.jpg

MS : D23
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/trang3socxam.jpg

MS : D24
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/trangdenfoixam25-3.jpg

MS : D25
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/trangphoicaro.jpg

MS : D26
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/trangphoiphibong.jpg

MS : D27
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/trangtaysocxanh23-8.jpg

MS : D28
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/ugq1315725042.jpg

MS : D29
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/uthieu05.jpg

MS : D30
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/ut20hieu20011.jpg
MS : D31
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/ut20hieu20021.jpg

MS : D32
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/vaicatethun.jpg

MS : D33
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/xam2mau.jpg

MS : D34
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/xamphoicoden.jpg

MS : D35
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/xamphoitrang-xanh.jpg

MS : D36
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/xanhnhacfoixanhdam5-4.jpg

MS : D37
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/xanhnhat30-5.jpg


MS : D38
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/mautrang-xam15-3.jpg


MS : N01
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/maucaro1.jpg

MS : N02
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/pa28.jpg

MS : N03
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/pa76.jpg

MS : N04
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/tnthuy.jpg

MS : N05
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/untitled.jpg

MS : N06
http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/ut15-7.jpg


MS : N07

http://i158.photobucket.com/albums/t85/hoahongsatthu/uthieu03.jpg