PDA

View Full Version : Sim năm sinh đâyphukien_thoitrang
04-10-2013, 09:08 AM
Bạn chưa có SIM SINH VIÊN Viettel, vinaphone
Bạn không phải là sinh viên nhưng lại muốn dùng gói cước SIM SINH VIÊN?
Bạn đi làm rồi nhưng muốn sử dụng gói cước SIM SINH VIÊN?
Bạn là sinh viên nhưng thẻ sinh viên đã hết hạn?
Sim của bạn đã từng là SIM SINH VIÊN nhưng đã hết hạn và bạn muốn được gia hạn tiếp?
--> Tất cả đã có câu trả lời : Mình nhận chuyển từ sim đang dùng của bạn sang SIM SINH VIÊN Viettel, vinaphone đứng tên chính chủ (Tên của bạn).
+ ĐỐI VỚI SIM VINAPHONE CÁC BẠN CHỈ CẦN GỬI THÔNG TIN SMS VÀO SỐ ĐT 0977688768 MÌNH LÀM LUÔN CHO CÁC BẠN GIÁ 120K
* VỚI SIM VIETTEL
+ Tuoi tu 1983 tro di.
+ Lam truc tiep tren sim cua ban dang dung hoac sim moi, lam tat ca cho moi doi tuong muon su dung goi hoc sinh, sinh vien.
+ Chi can CMT hoac scan CMT gui vao mail baodongoc@gmail.com (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=mailto%3Abaodongoc%40gmail.com)
+ Cuoc goi 200d/phut, mien phi 100 tin nhan/1 ngay, moi thang cong 25k va 30mb trong 4 nam+ Bao hanh 3 nam.
+ Gia 170k/1 so (sim lam lan 1).
+ Sim khong chinh chu lam phai sang ten chinh chu mat them 30k.
+ Gia 230k/1 so (sim lam lan 2).
LH: 0977.688.768 baodongoc@gmail.com (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=mailto%3Abaodongoc%40gmail.com)
*
*
*
Lh : 0977688768
0902.83.82.81 = 1,5tr (lùi như tiến = tiền như núi) đã kích hoạt để giữ số
Sim năm sinh, sang tên chính chủ cho ae khi mua sim lh: 0977.688.768
0964.18.1971 = 650k
0964.88.1977 = 800k
0907.98.1968 = 800k
0939.31.1969 = 800k
0907.28.1971 = 800k
0907.31.1973 = 800k
0939.31.1975 = 800k
0907.22.1976 = 800k
0939.31.1977 = 800k
0907.34.1977 = 800k
0938.69.1978 = 800k
0907.34.1980 = 1,5tr
0907.31.1983 = 1,5tr
0939.56.1983 = 1,5tr
0939.56.1984 = 1,5tr
0939.31.1984 = 1,5tr
0938.81.1985 = 1,5tr dban
0939.76.1985 = 1,5tr
0939.57.1985 = 1,5tr
0934.65.1985 = 1,5tr
0907.23.1985 = 1,5tr
0907.32.1985 = 1,5tr
0945.62.1992 = 1,2tr
0947.64.1993 = 1,2tr
0937.41.1994 = 1,5tr
0945.62.1995 = 1,2tr
0947.64.1995 = 1,2tr
0945.62.1996 = 1,2tr
0908.67.1996 = 1,5tr
0908.63.1996 = 1,5tr
0902.54.1996 = 1,5tr
0903.76.1996 = 1,5tr
0937.46.1996 = 1,5tr
0933.25.1997 = 1,5tr
0933.92.1997 = 1,5tr
0908.72.1997 = 1,5tr
0937.64.1997 = 1,5tr
0932.14.1997 = 1,5tr
0937.94.1997 = 1,5tr
0933.95.1997 = 1,5tr
0933.72.1997 = 1,5tr
0908.67.1997 = 1,5tr
0908.43.1997 = 1,5tr
0938.42.1997 = 1,5tr
0908.42.1997 = 1,5tr
0933.14.1997 = 1,5tr
0938.74.1997 = 1,5tr
0932.74.1997 = 1,5tr
0937.85.1997 = 1,5tr
0937.46.1997 = 1,5tr
0938.73.1997 = 1,5tr
0932.65.1997 = 1,5tr
0943.94.1997 = 1,2tr
0937.15.1998 = 1,5tr
0933.49.1998 = 1,5tr
0933.24.1998 = 1,5tr
0909.64.1998 = 1,5tr
0903.14.2001 = 1tr
0938.89.2001 = 1tr
0934.49.2001 = 1tr
0934.44.2003 = 1tr
0906.61.2003 = 1tr
0903.85.2004 = 1tr
0939.31.12.65 = 400k
0907.28.08.70 = 400k
0907.23.03.70 = 400k
0939.22.11.70 = 400k
0907.22.01.70 = 400k
0907.23.06.71 = 400k
0907.24.05.71 = 400k
0939.31.12.71 = 400k
0907.23.11.72 = 400k
0907.29.11.72 = 400k
0907.23.03.72 = 400k
0907.22.10.72 = 400k
0939.22.09.72 = 400k
0907.23.03.73 = 400k
0907.22.04.73 = 400k
0907.27.03.73 = 400k
0907.23.11.73 = 400k
0907.29.04.73 = 400k
0907.23.05.73 = 400k
0907.24.02.73 = 400k
0939.22.11.73 = 400k
0907.23.05.74 = 400k
0907.28.10.74 = 400k
0907.22.01.74 = 400k
0907.23.03.74 = 400k
0939.22.12.74 = 400k
0939.22.07.74 = 400k
0907.24.03.75 = 500k
0907.29.11.75 = 500k
0907.27.02.75 = 500k
0907.28.01.75 = 500k
0939.22.12.75 = 500k
0907.24.08.76 = 500k
0907.23.04.76 = 500k
0907.24.07.76 = 500k
0907.29.10.76 = 500k
0939.22.06.76 = 500k
0939.22.08.76 = 500k
0907.28.08.77 = 500k
0907.23.06.77 = 500k
0907.22.10.77 = 500k
0907.28.04.78 = 500k
0907.22.01.78 = 500k
0907.23.12.78 = 500k
0939.22.11.78 = 500k
0939.31.12.78 = 500k
0907.23.01.79 = 500k
0907.23.04.79 = 500k
0907.30.12.79 = 500k
0907.22.03.79 = 500k
0907.24.07.79 = 500k
0907.28.08.79 = 500k
0907.23.02.79 = 500k
0907.22.04.80 = 600k
0907.23.11.80 = 600k
0939.31.12.80 = 600k
0939.22.12.80 = 600k
0939.22.11.80 = 600k
0907.23.03.81 = 600k
0907.22.05.81 = 600k
0907.24.08.81 = 600k
0939.31.12.81 = 600k
09098.10.6.82 = 600k
0907.29.11.82 = 600k
0907.28.05.82 = 600k
0907.28.03.82 = 600k
0907.24.02.82 = 600k
0907.23.03.82 = 600k
0939.22.11.82 = 700k
0907.28.01.84 = 600k
0907.23.09.84 = 600k
0907.27.01.84 = 600k
0907.31.12.84 = 600k
0907.28.02.84 = 600k
0907.29.11.85 = 600k
0907.24.11.85 = 600k
0907.29.10.85 = 600k
0907.28.10.85 = 600k
0907.28.11.86 = 700k
0907.23.09.86 = 700k
0909.13.01.86 = 700k
0907.28.06.86 = 700k
0907.27.09.86 = 700k
0907.24.08.86 = 700k
0934.13.01.86 = 700k
0939.22.09.86 = 700k
0907.23.02.87 = 650k
0907.30.04.87 = 650k
0907.28.04.87 = 650k
0939.31.12.87 = 650k
0939.22.05.87 = 650k
0907.23.12.88 = 800k
0939.22.03.88 = 800k
0907.24.09.89 = 800k
0939.22.05.89 = 800k
0907.23.12.90 = 700k
0939.22.03.90 = 700k
0942.03.09.90 = 700k
0907.22.12.91 = 700k
0907.23.02.91 = 700k
0907.22.03.91 = 700k
0907.30.12.92 = 700k
0907.31.05.92 = 700k
0939.22.11.92 = 800k
0947.29.02.92 = 700k
0907.28.03.93 = 700k
0907.28.08.93 = 700k
0907.30.01.93 = 700k
0907.27.01.93 = 700k
0907.23.03.93 = 700k
0907.28.09.93 = 700k
0939.22.12.93 = 700k
0939.31.12.93 = 700k
0907.23.11.94 = 700k
0907.22.01.94 = 700k
0939.22.12.94 = 700k
0939.22.08.94 = 700k
0939.22.03.94 = 700k
0939.22.09.94 = 700k
0907.24.03.95 = 700k
0907.28.06.95 = 700k
0907.23.11.95 = 700k
0939.22.03.95 = 700k
0907.24.10.96 = 700k
0907.30.11.96 = 700k
0907.25.09.96 = 700k
0907.28.04.96 = 700k
0907.28.02.96 = 700k
0939.22.03.96 = 700k
0939.22.12.96 = 700k
0939.22.02.96 = 700k
0907.27.02.97 = 700k
0907.27.01.97 = 700k
0907.24.09.97 = 700k
0939.22.03.97 = 700k
0939.31.12.97 = 700k
0907.23.02.98 = 700k
0907.27.02.98 = 700k
0939.22.04.98 = 700k
0939.22.12.98 = 700k
0939.22.03.98 = 700k
0939.22.09.98 = 700k
0939.22.11.98 = 800k
0907.22.12.99 = 700k
0907.22.03.99 = 700k
0907.28.02.99 = 700k
0939.22.04.99 = 700k
Sim mobi đầu 090 giá rẻ, sim nguyên kitt
bán cả lô 80k/số lh 0977.688.768
0904.607.672 = 150k
0904.607.850 = 150k
0904.607.946 = 150k
0904.607.950 = 150k
0904.607.541 = 150k
0904.607.935 = 150k
0904.607.640 = 150k
0904.607.930 = 150k
0904.607.936 = 150k
0904.607.180 = 150k
0904.607.481 = 150k
0904.607.483 = 150k
0904.607.530 = 150k
0904.607.146 = 150k
0904.607.137 = 150k
0904.608.054 = 150k
0904.607.528 = 150k
0904.607.532 = 150k
0904.607.537 = 150k
0904.607.841 = 150k
0904.607.845 = 150k
0904.607.913 = 150k
0904.607.846 = 150k
0904.607.543 = 150k
0904.607.917 = 150k
0904.607.901 = 150k
0904.607.194 = 150k
0904.607.198 = 150k
0904.607.196 = 150k
0904.607.106 = 150k
0904.607.018 = 150k
0904.607.237 = 150k
0904.607.853 = 150k
0904.607.871 = 150k
0904.607.904 = 150k
0904.607.129 = 150k
0904.607.980 = 150k
0904.607.546 = 150k
0904.607.104 = 150k
0904.607.243 = 150k
0904.607.187 = 150k
Mobi năm sinh 11 số, sim nguyên kitt
Bán cả lô giá 120k/số lh: 0977.688.768
01227.30.1960 = 300k
01227.30.1961 = 300k
01227.30.1962 = 300k
01227.30.1963 = 300k
01227.30.1964 = 300k
01227.30.1965 = 300k
01227.30.1966 = 300k
01227.30.08.66 = 200k
01227.30.1967 = 300k
01227.30.1968 = 300k
01227.30.06.68 = 300k
01227.30.08.68 = 300k
01227.30.04.68 = 300k
01227.30.1969 = 300k
01227.30.1970 = 300k
01227.30.1971 = 300k
01227.30.1972 = 300k
01227.30.1973 = 300k
01227.30.1974 = 300k
01227.30.1975 = 300k
01227.30.1976 = 300k
01227.30.1977 = 300k
01227.30.1978 = 300k
01227.30.1979 = 300k
01227.30.1980 = 350k
01227.30.1981 = 350k
01227.30.1982 = 350k
01227.30.1983 = 350k
01227.30.1984 = 350k
01227.30.1985 = 350k
01227.30.1986 = 400k
01227.30.08.86 = 300k
01227.30.06.86 = 300k
01227.30.1987 = 400k
01227.30.1988 = 400k
01227.30.06.88 = 400k
01227.30.1989 = 400k
01227.30.07.89 = 300k
01262.05.1980 = 350k
01262.05.1981 = 350k
01262.05.1982 = 350k
01262.05.1983 = 350k
01262.05.1984 = 350k
01262.05.1985 = 350k
01262.05.1986 = 400k
01262.05.1987 = 400k
01262.05.1988 = 400k
01262.05.1989 = 400k
01262.05.1990 = 400k
01227.30.1990 = 400k
01227.30.1991 = 400k
01227.30.1992 = 400k
01227.30.1993 = 400k
01227.30.1994 = 400k
01227.30.1995 = 400k
01227.30.1997 = 400k
01262.05.1997 = 400k
01227.30.1998 = 400k
01262.05.1998 = 400k
01227.30.1999 = 500k
01227.30.08.99 = 400k
Tam hoa mobi giá rẻ, sim nguyên kitt
Cả lô giá 150k/số
01227.300.999 = 500k
01227.301.999 = 500k
01227.300.888 = 500k
01227.301.888 = 500k
01227.302.888 = 500k
01262.051.888 = 500k
01227.300.777 = 400k
01227.301.777 = 400k
01227.302.777 = 400k
01227.300.666 = 500k
01227.301.666 = 500k
01227.302.666 = 500k
01227.300.555 = 400k
01227.301.555 = 400k
01227.302.555 = 400k
01227.302.444 = 300k
01227.300.333 = 350k
01227.301.333 = 350k
01227.300.222 = 350k
01227.301.222 = 350k
Mobi số lặp, số tiến, sim nguyên kitt
01227.300.400 = 650k
01227.301.301 = 850k
01227.302.302 = 850k
01227.30.0303 = 850k
01227.3.01234 = 900k
01227.3.02468 = 850k
01227.30.1357 = 400k
01227.30.2345 = 850k
01227.300.456 = 400k
01227.30.27.30 = 300k
0126.205.1616 = 350k
0126.205.1717 = 300k
0126.205.1718 = 300k
01262.05.15.88 = 250k
Sim vinaphone số lặp, số tiến, gánh đảo
Sim nguyên kitt
0915.086.855 = 300k
0914.75.3377 = 600k
0914.07.7676 = 650k
0917.898.246 = 450k
0916.58.5445 = 450k
0914.57.2882 = 550k
0916.02.3535 = 650k
0942.644.544 = 450k
0946.54.5665 = 500k
0943.69.5665 = 500k
0942.18.8282 = 700k
0942.12.4949 = 450k
0947.29.5885 = 500k
0946.39.2882 = 500k
0947.29.5775 = 500k
0947.15.8558 = 500k
094.55.11.88.1 = 450k
094.55.11.88.3 = 450k
094.55.11.88.5 = 450k
0943.695.795 = 750k
0944.34.5353 = 550k
0944.26.9393 = 700k
0944.269.299 = 700k
0944.26.9292 = 700
0943.94.1997 = 1,2tr
0945.62.1995 = 1,2tr
0947.64.1995 = 1,2tr
0947.64.1993 = 1,2tr
0945.62.1992 = 1,2tr
0945.62.1996 = 1,2tr
0943.695.899 = 450k
0942.59.1186 = 400k
0942.21.4646 = 450k
0943.695.669 = 400k
0943.695.996 = 400k
0942.44.2323 = 550k
0944.266.986 = 450k
0942.18.8585 = 700k
0944.271.281 = 700k
0942.03.09.90 = 700k
0943.15.6060 = 650k
0943.15.6565 = 650k
0943.15.6464 = 550k
0943.15.6262 = 650k
0943.69.5151 = 650k
0943.69.5050 = 650k
0943.69.5757 = 650k
0947.29.02.92 = 700k
0946.25.8787 = 650k
0945.96.7997 = 700k
0949.13.9669 = 800k
0947.15.8787 = 650k
0944.26.99.86 = 650k
0944.26.99.39 = 800k
0944.26.99.89 = 850k
0944.26.99.98 = 850k
0946.54.5959 =750k
0943.69.5454 = 550k
0947.71.8383 = 650k
0944.34.5995 = 550k
0942.18.3993 = 650k
Sim vinaphone 11 số
01232.567890 = 750k
01298.416.333 = 350k
0129.379.1112 = 250k
0129.379.1113 = 250k
0129.379.1114 = 250k
0129.379.1115 = 250k
0127.23.24.688 = 200k
01272.321.421 = 350k
0127.23.24.686 = 200k
0127.23.24.678 = 300k
0127.23.24.689 = 200k
Sim viettel nguyên kitt
0965.766.866 = 2tr (so nay cam kết trả sau mỗi tháng 200k)
0964.88.1977 = 800k
0964.18.1971 = 650k
0974.25.09.98 = 700k
0985.16.3355 = 800k
0984.11.7171 = 850k
0984.16.4747 = 600k
0976.64.3553 = 550k
0973.31.33.37 = 550k
0977.33.83.85 = 650k
0978.22.66.95 = 500k
0163.880.4444 = 800k
01665.691.888 = 750k
01665.687.666 = 750k
01674.387.333 = 450
01674.384.333 = 450
01674.387.111 = 450
01674.384.111 = 450
016.55555.953 = 800k
016.55555.654 = 800k
016.55555.770 = 800k
016.55555.991 = 800k
016.55555.881 = 800k
01686.798.886 = 350k
01684.689.968 = 350k
01666.239.969 = 300k
0168.95.44488 = 300k
0168.91.44488 = 300k
01689.534.896 = 200k
01684.011.358 = 200k
01685.01.0077 = 250k
0168.3443.228 = 200k
01688.56.4488 = 300k
01674.38.4488 = 300k
01674.38.4499 = 300k
01666.239.993 = 200k
01674.38.3737 = 300k
01688.84.8585 = 300k
01688.84.9595 = 300k
01674.38.4545 = 250k
01688.84.8383 = 300k
01674.38.37.36 = 300k
01688.84.8787 = 300k
01688.84.9696 = 400k
01695.565.585 = 400k
Tất cả là sim của cửa hàng ko qua trung gian, a chị e ai kết số nào xin lh 0977.688.768 để mua sim, mình ở Hà Đông !!! đăng ký và sang tên chính chủ cho khách hàng khi mua sim !!! giao dịch trên toàn quốc.
*

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif