PDA

View Full Version : Số lượng Vga giga GV N94TOC 1GI 1G128bitphukien_thoitrang
04-10-2013, 10:53 AM
CÔNG TY TNHH TM&DV MÁY TÍNH THẢO NGÂN
THAO NGAN COMPUTER

Đ/C:SỐ 479 NGÕ 192 PHỐ LÊ TRỌNG TẤN
ĐT: 04 6672 9653 DĐ:0974386284
NICK :thaongan_pc

VGA GIGA GV-N94TOC-1GI 1G/128BIT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Manufacture (Hãng sản xuất): GIGABYTE (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fgigabyte) / Chipset: NVIDIA - GeForce 9400 GT (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fnvidia%2B-%2Bgeforce%2B9400%2Bgt) / Bus standard (Chuẩn giao tiếp): PCI Express x16 2.0 (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fpci%2Bexpress%2Bx16%2B2.0) / Memory Type (Kiểu bộ nhớ): GDDR2 (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fgddr2) / Memory Size (Dung lượng bộ nhớ): 1024MB (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2F1024mb) / Memory Interface (Giao tiếp bộ nhớ): 128-bit (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2F128-bit) / Core Clock - Engine Clock (Xung nhân) (MHz): 625 (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2F625) / Memory Clock (Xung bộ nhớ) (MHz): 800 (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2F800) / RAMDAC: 400MHz (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2F400mhz) / Max Resolution (Độ phân giải tối đa): 2560 x 1600 (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2F2560%2Bx%2B1600) / Connectors (Cổng giao tiếp): HDMI (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fhdmi), DVI x 2 (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fdvi%2Bx%2B2), / Technologies Support (Công nghệ hỗ trợ): RoHS compliant (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Frohs%2Bcompliant), HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fhdcp%2B%2528high-bandwidth%2Bdigital%2Bcontent%2Bprotection%2529), PhysX (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fphysx), PureVideo HD (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fpurevideo%2Bhd), CUDA (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2Fcuda), / (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.%2A%2A%2A%2A%2A%2A.com%2Fs% 2F)
CAR CÒN BẢO HÀNH HẾT THÁNG 3/2013 TẠI CTY THỦY LINH
GIÁ: 850K
BẢO HÀNH 01 THÁNG 1 ĐỔI 1
http://muare1.vcmedia.vn/images/2013/02/28/mr_320554_1da6692a5f214202.jpg

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif