PDA

View Full Version : Công ty luật tư vấn cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạnphukien_thoitrang
04-10-2013, 10:53 AM
Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính*(Theo điểm a mục 2 Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ);
b) Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
c) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm vềtính chính xác của báo cáo;
d) Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
đ) Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định*số 47/2011/NĐ-CP, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
Sở Thông tin và truyền thông thành phố hà nội tiếp nhận hồ sơ xử lý trong 10 ngày
Căn cứ*pháp lý:
-*Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002.
- Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép họat động bưu chính viễn thông.
-*Quyết định số 76/2006/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.
- Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn một số điều của Nghị định 128/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính .
*
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ
Số 276 đường Láng, P Thịnh quang, Đống Đa, Hà Nội
http://dichvuluatsu.vn (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fdichvuluatsu.vn%2F)
http://vanphongluatsuhanoi.com (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fvanphongluatsuhanoi.com%2F)
http://congtyluatvn.com/ (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Fcongtyluatvn.com%2F)
Hotline: L.s Nguyễn Huế: 0936.129.229
E-Mail:*luatvietphu@gmail.com (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=mailto%3Aluatvietphu%40gmail.com);
*

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif