PDA

View Full Version : Thép ống đông nam á phi 219,273,phi 355,phi 406,phi 114 3ly,6ly,11ly,21ly,31lyphukien_thoitrang
04-10-2013, 01:13 PM
http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/10/1180515/201304131102____ng_h__n_10.jpg
Thép ống đúc, thép ống hàn ASTM A53/A106
*
ỐNG THÉP HÀN ASTM-A53-JIS-BS
DN*** OD(mm)*** Độ dày
*************** 5S**** 10S** 20S** 40S
15**** 21**** 1.65* 2.10* 2.50* 2.80
20**** 27**** 1.65* 2.10* 2.50* 2.90
25**** 34**** 1.65* 2.80* 3.00* 3.40
32**** 42.*** 1.65* 2.80* 3.00* 3.60
40**** 48.*** 1.65* 2.80* 3.00* 3.70
50**** 60**** 1.65* 2.80* 3.50* 3.90
65**** 76**** 2.10* 3.00* 3.50* 5.20
80**** 89**** 2.10* 3.00* 4.00* 5.50
90**** 101** 2.10* 3.00* 4.00* 5.70
100** 114** 2.10* 3.00* 4.00* 6.00
150** 168** 2.80* 3.40* 5.00* 7.10
200** 219** 2.80* 4.00* 6.50* 8.20
250** 273** 3.40* 4.00* 6.50* 9.30
300** 325** 4.00* 4.50* 6.50* 10.30
350** 355** 4.00* 5.00* 8.00* 11.10
400** 406** 4.50* 5.00* 8.00* 12.70
*
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mail: dong.truongthinhphat@gmail.com (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com)
Web: http://truongthinhphatsteel.com/ (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F)
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Mr :* Đồng: 0913.238.278
Đt: :**** 06503 719 330
*Truy cập nhanh để biết thêm thông tin:*


ống thép mạ kẽm (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2Fp119 268c23344%2FONG-THEP-MA-KEM-ONG-THEP-DUC-MA-KEM-NHUNG-NONG-ASTM-A36.aspx)
ống thép đúc (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2Fp118 371c23344%2FOng-thep-ong-duc-ASTM-A53-duong-kinh-O168-3xSCH40-O168-3xSCH80.aspx)
ống thép đen (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2Fp118 371c23344%2FOng-thep-ong-duc-ASTM-A53-duong-kinh-O168-3xSCH40-O168-3xSCH80.aspx)
ống thép hòa phát (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2Fc136 55%2FThep-Ong.aspx)
báo giá ống thép (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2Fp119 270c23571%2FBang-bao-gia-thep-ong-duc-ASTM-A53%2FA106-SCH40%2F-SCH80.aspx)
ống thép hàn (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2Fp908 54c13701%2Fong-han-phi-60-phi-90-phi-114-phi-141-phi-168-phi-219-phi-273-phi-325-phi-406.aspx)
giá ống thép (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3F url%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2Fc235 71%2FBang-Gia-Thep-Ong-Duc-ASTM-A53%2FA106-SCH40%2F-SCH80.aspx)


http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif