PDA

View Full Version : Khai giảng lớp quản lý dự án 942013phukien_thoitrang
04-11-2013, 02:41 PM
THÔNG BÁO
Mở lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
(Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)
Khai giảng: 18h00 ngày 9 tháng 04 năm 2013
*********
********** Kính gửi:* - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây********************
****************************** dựng công trình;*
*********************** ******* - Các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
******* - Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
******* - Các cá nhân có nhu cầu.
Ngày 06/7/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BXD quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, theo đó những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Ngày 15/10/2009, Bộ Xây dựng đã có quyết định số 1015/QĐ-BXD về việc công nhận Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Để giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về pháp lý và năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cụ thể như sau:
I. Đối tượng đi học:
Các Chủ đầu tư,trưởng, phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị; các Tổng công ty, Công ty xây dựng và các Công ty tư vấn xây dựng.
Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận “Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”* đây là điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình.
II. Nội dung khoá học: Bao gồm các chuyên đề sau:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng công trình
- Kiểm tra trắc nghiệm.
*********** Tổng số tiết : 48 tiết
*********** Đối với những học viên có nhu cầu đăng ký học bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu, Học viện sẽ tổ chức học bổ sung nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo Thông tư số 10/2010/TT- BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu(thời lượng 24 tiết ).
III. Thời gian, địa điểm:
*********** 1- Thời gian:* học trong 03 tuần, học ngoài giờ hành chính, buổi tối từ 18h00 đến 21h00 các ngày trong tuần.
- Khai giảng: Lớp học khai giảng vào 18h00 ngày* 9 *tháng* 04 năm 2013.
*********** 2- Địa điểm học: tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội.
IV. Kinh phí và thủ tập nhập học:
a. Kinh phí khoá học:
- Phần Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, học trong 12 buổi tối : 900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng chẵn).
- Phần Nghiệp vụ đấu thầu, học trong 6 buổi tối : 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng chẵn).
- Học cả hai phần Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghiệp vụ đấu thầu, học trong 16 buổi tối : 1.200.000đ ( Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn ).
- Học bổ sung kiến thức để đổi giấy chứng nhận Quản lý dự án theo chương trình của Thông tư 25, học trong 3 buổi tối: 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng chẵn).
Kinh phí trên bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, chứng chỉ, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác.
b. Thủ tục nhập học:
Mỗi học viên khi nhập học nộp: 03 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).
Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 0915154036 – 04.38546684

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif