PDA

View Full Version : Toàn Quốc testphukien_thoitrang
04-11-2013, 08:01 PM
Thanh toán ngay : Giao dịch Thanh toán NGAY là hình thức thanh toán mà sau khi bạn xác nhận thanh toán (bằng mã OTP gửi tới điện thoại di động /hoặc xác nhận bằng Mật khẩu thanh toán), tiền sẽ được chuyển NGAY từ tài khoản của bạn sang tài khoản NgânLượng.vn (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://ng.vn) của người Bán. Người Bán có thể rút số tiền này ra khỏi tài khoản NgânLượng.vn (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://ng.vn). Anh có thể xem chi tiết hơn tại đây (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://help.nganluong.vn/chi-tiet-82/2/441/Giao-dich-Thanh-toan-NGAY.html)