PDA

View Full Version : Hà Nội Giường cũi cho bé, cũi cho bénhoktho
04-12-2013, 01:24 PM
Babyone.vn chuyên cung cấp các loại:
Giường cũi cho bé (http://babyone.vn/giuong-cui-cho-be-39.htm), cũi cho bé (http://babyone.vn/giuong-cui-cho-be-39.htm)http://babyone.vn/media/product/250_3173_noi_rung_kitty_bc__2.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3173_noi_rung_kitty_bc__2.jpg)-5%

Bộ nôi rung tự động, cũi và giường cho bé 3 trong 1 KITTY BC 08 (http://babyone.vn/bo-noi-rung-tu-dong-cui-va-giuong-cho-be-3-trong-1-kitty-bc-08-3173.html)
Giá cũ: 6.200.000 VND
Giá KM: 5.900.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3167_giuong_cui_tre_em_4_trong_1.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3167_giuong_cui_tre_em_4_trong_1.jpg)
Giường cũi trẻ em đa năng 4 in 1 Disney Crib (http://babyone.vn/giuong-cui-tre-em-da-nang-4-in-1-disney-crib-3167.html)

4.940.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3156_giuong_cui_tre_em_anne_1.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3156_giuong_cui_tre_em_anne_1.jpg)-10%

Giường cũi trẻ em Anne (http://babyone.vn/giuong-cui-tre-em-anne-3156.html)
Giá cũ: 5.396.000 VND
Giá KM: 4.900.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3141_giuong_cui_teddy_dau_thoang_1.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3141_giuong_cui_teddy_dau_thoang_1.jpg)-5%

Giường cũi Teddy đầu thoáng (http://babyone.vn/giuong-cui-teddy-dau-thoang-3141.html)
Giá cũ: 2.700.000 VND
Giá KM: 2.580.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3137_combo_cui_teddy.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3137_combo_cui_teddy.jpg)-5%

Combo giường cũi teddy nội địa (http://babyone.vn/combo-giuong-cui-teddy-noi-dia-3137.html)
Giá cũ: 3.770.000 VND
Giá KM: 3.600.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3085_com_bo_giuong_cui_xoan_dao.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3085_com_bo_giuong_cui_xoan_dao.jpg)-6%

Combo-110: Bộ sản phẩm giường cũi xoan đào 70x110 (http://babyone.vn/combo-110-bo-san-pham-giuong-cui-xoan-dao-70x110-3085.html)
Giá cũ: 2.100.000 VND
Giá KM: 1.980.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3070_giuong_cui_baby_da_chuc_nang_mau_tu_nhien _hang_xuat_khau_nhat_ban.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3070_giuong_cui_baby_da_chuc_nang_mau_tu_nhien _hang_xuat_khau_nhat_ban.jpg)
Giường cũi baby đa chức năng ( màu tự nhiên ) hàng xuất khẩu Nhật Bản (http://babyone.vn/giuong-cui-baby-da-chuc-nang-mau-tu-nhien-hang-xuat-khau-nhat-ban-3070.html)

2.200.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3069_giuong_cui_xuat_nhat_baby_trang_kem.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3069_giuong_cui_xuat_nhat_baby_trang_kem.jpg)
Giường cũi xuất nhật Baby - Trắng kem (http://babyone.vn/giuong-cui-xuat-nhat-baby-trang-kem-3069.html)

2.140.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3068_giuong_cui_xuat_nhat_baby_xanh_duong.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3068_giuong_cui_xuat_nhat_baby_xanh_duong.jpg)
Giường cũi xuất nhật Baby - Xanh dương (http://babyone.vn/giuong-cui-xuat-nhat-baby-xanh-duong-3068.html)

2.140.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3067_giuong_cui_cho_be_rocky.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3067_giuong_cui_cho_be_rocky.jpg)
Giường cũi cho bé Rocky (http://babyone.vn/giuong-cui-cho-be-rocky-3067.html)

1.950.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3066_giuong_cui_tre_em_korea_gangnam_white.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3066_giuong_cui_tre_em_korea_gangnam_white.jpg )
Giường cũi trẻ em Korea Gangnam white (http://babyone.vn/giuong-cui-tre-em-korea-gangnam-white-3066.html)

3.430.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3065_giuong_cui_carters_3_in_1_espresso.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3065_giuong_cui_carters_3_in_1_espresso.jpg)
Giường cũi Carters 3 in 1 Espresso (http://babyone.vn/giuong-cui-carters-3-in-1-espresso-3065.html)

3.440.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_3044_cui_go_soi_my.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_3044_cui_go_soi_my.jpg)-6%

Cũi gỗ sồi Mỹ (http://babyone.vn/cui-go-soi-my-3044.html)
Giá cũ: 1.700.000 VND
Giá KM: 1.600.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2972_giuong_cui_teddy_go_noi_dia.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2972_giuong_cui_teddy_go_noi_dia.jpg)-5%

Giường cũi Teddy gỗ (nội địa) (http://babyone.vn/giuong-cui-teddy-go-noi-dia-2972.html)
Giá cũ: 2.700.000 VND
Giá KM: 2.580.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2915_giuong_cui_tre_em_thong_nha_may.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2915_giuong_cui_tre_em_thong_nha_may.jpg)
Giường cũi trẻ em 2 trong 1 gỗ thông nhà máy (http://babyone.vn/giuong-cui-tre-em-2-trong-1-go-thong-nha-may-2915.html)

1.200.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2482_giuong_cui_cho_be_3_trong_1_ku6023.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2482_giuong_cui_cho_be_3_trong_1_ku6023.jpg)
Giường cũi cho bé 3 trong 1 KU6023 (http://babyone.vn/giuong-cui-cho-be-3-trong-1-ku6023-2482.html)

6.500.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2481_giuong_cui_cho_be_3_trong_1_ku6003.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2481_giuong_cui_cho_be_3_trong_1_ku6003.jpg)
Giường cũi cho bé 3 trong 1 KU6003 (http://babyone.vn/giuong-cui-cho-be-3-trong-1-ku6003-2481.html)

6.800.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2446_combo_120_bo_san_pham_giuong_cui_xoan_dao _80x120.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2446_combo_120_bo_san_pham_giuong_cui_xoan_dao _80x120.jpg)
Combo-120: Bộ sản phẩm giường cũi xoan đào 80x120 (http://babyone.vn/combo-120-bo-san-pham-giuong-cui-xoan-dao-80x120-2446.html)

2.100.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2408_giuong_cui_cho_be_3_chuc_nang_pali_399ch_ mau_trang.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2408_giuong_cui_cho_be_3_chuc_nang_pali_399ch_ mau_trang.jpg)
Giường cũi cho bé 3 chức năng PALI 399CH (màu trắng) (http://babyone.vn/giuong-cui-cho-be-3-chuc-nang-pali-399ch-mau-trang-2408.html)

3.950.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2407_giuong_cui_3_chuc_nang_pali_design399ch_m au_nau.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2407_giuong_cui_3_chuc_nang_pali_design399ch_m au_nau.jpg)
Giường cũi 3 chức năng PALI - DESIGN_399CH (màu nâu) (http://babyone.vn/giuong-cui-3-chuc-nang-pali-design399ch-mau-nau-2407.html)

3.950.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2406_giuong_cui_cho_be_4_chuc_nang_pali_design _400m_mau_trang.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2406_giuong_cui_cho_be_4_chuc_nang_pali_design _400m_mau_trang.jpg)
Giường cũi cho bé 4 chức năng pali-design 400M (màu trắng) (http://babyone.vn/giuong-cui-cho-be-4-chuc-nang-pali-design-400m-mau-trang-2406.html)

3.950.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2094_cui_3d_summer_playsafe_playard.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2094_cui_3d_summer_playsafe_playard.jpg)
Cũi 3D Summer Playsafe Playard (http://babyone.vn/cui-3d-summer-playsafe-playard-2094.html)

3.499.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)http://babyone.vn/media/product/250_2062_cui_noi_sieu_nhe_hauck_baby_centre_travel _cot.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2062_cui_noi_sieu_nhe_hauck_baby_centre_travel _cot.jpg)
Cũi nôi siêu nhẹ Hauck Baby Centre Travel Cot (http://babyone.vn/cui-noi-sieu-nhe-hauck-baby-centre-travel-cot-2062.html)

1.500.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)


[*=center]http://babyone.vn/media/product/250_2061_cui_noi_farlin_top_910_2.jpg (http://babyone.vn/media/product/250_2061_cui_noi_farlin_top_910_2.jpg)
Cũi nôi Farlin TOP 910-2 (http://babyone.vn/cui-noi-farlin-top-910-2-2061.html)

2.962.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png (http://babyone.vn/includes/images/cart.png)
-----------------

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
[*=center]Siêu thị mẹ và bé Babyone
Tell : 04. 3562.7661 / 0902.614.688 / 0973.912.903
Yahoo: vnbabyone / quangtu_nd2003
Web: babyone.vn (http://babyone.vn/)
Địa chỉ: Số 68, Ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa, HN