PDA

View Full Version : Giày dép NEVERSTOP SHOP - Chuyên Sneaker Original: DC, Etnies, Huf, Emerica, Charly....GIÁ RẺannguyenle
05-15-2013, 03:42 PM
http://www.izi2buy.com/Tj/NeverStop%20Logo%20vang1.jpghttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/12_003.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/12_003.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/12_003.gif

www.NeverStopShop.com (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.NeverStopShop.com) http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/17_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/51_002.gif

Để cập nhật thông tin hàng mới nhanh nhất và nhận quà từ các đợt khuyến mãi các bạn hãy
...
ADD FRIEND & LIKE US
ON FACEBOOK:
https://www.facebook.com/Shop.NeverStop (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FShop.NeverStop)
https://www.facebook.com/123NeverStop (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F123NeverStop)
http://www.izi2buy.com/Tj/Postbai/Thong%20tin%20lien%20he%20copy.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Postbai/Map%20copy.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Postbai/Tai%20khoan%20ngan%20hang%20copy.jpg
=========================

( TẤT CẢ HÌNH ĐỀU LÀ HÌNH THẬT
VÀ DO SHOP 100% TỰ CHỤP
BẰNG MÁY ẢNH CƠ NHÉ )
GIÀY ETNIES CHÍNH HÃNG
NEW ORIGINAL
100% VNXK, NO FAKE !
http://www.izi2buy.com/Tj/Etnies/et.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Etnies/etnies-give-away-2.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Etnies/p4pb7444734.jpg

MS: ET036 - Etnies Metal Mulisha [FULLBOX]
SIZE: 42
GIÁ: 730.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET036%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET036%202.jpg
MS: ET034 - Etnies Metal Mulisha [FULLBOX]
SIZE: 42
GIÁ: 700.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET034%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET034%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET034%203.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET034%204.jpg
MS: ET023 - Etnies Fader
SIZE: 39.5, 40
GIÁ: 680.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET023.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET023%202.jpg
MS: ET038 - Etnies Fader Vulc
SIZE: 41.5, 42, 42.5, 43
GIÁ: 730.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET038%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET038%202.jpg
MS: ET032 - Etnies Fader 1.5 [Hàng sample]
SIZE: 42
GIÁ: 700.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET032.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET032%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET032%203.jpg
MS: ET008 - Etnies Metal Mulisha Cartel
SIZE: 41.5
GIÁ: 680.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET008.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET008%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET008%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET008%203.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET008%204.jpg
MS: ET029 - Etnies Fader 1.5 LX
SIZE: 42
GIÁ: 630.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET029%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET029%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET029%203.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET029%204.jpg
MS: ET039 - Etnies
SIZE: 42
GIÁ: 680.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET039%201.jpghttp://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET039%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET039%203.jpg
MS: ET041 - Etnies Metal Mulisha Cartel
SIZE: 42
GIÁ: 700.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET041%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET041.jpg
MS: ET040 - Etnies Connery
SIZE: 43
GIÁ: 650.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET040%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET040%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET040%203.jpg
MS: ET042 - Etnies Charter
SIZE: 41.5, 42.5
GIÁ: 700.000 đ http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET042%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET042%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET042%203.jpg
MS: ET043 - Etnies Cartel Motor Sport
SIZE: 42
GIÁ: 700.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET043%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET043%202.jpg
MS: ET044 - Etnies Piston
SIZE: 41, 41.5, 42, 42.5
GIÁ: 680.000 đ
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET044%201.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET044%202.jpg
http://www.izi2buy.com/Tj/Giay/FB_GIAY/ET044%203.jpg


http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif