PDA

View Full Version : HCM - Cávoishop Vnxkchi63
05-15-2013, 11:32 PM
Website: https://www.facebook.com/whaledragon?ref=ts&fref=ts (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwhaledragon%3Fr ef%3Dts%26amp%3Bfref%3Dts)
Mình chuyên bán quần áo trẻ em VNXK, made in Việt Nam chất lượng cao với giá cả phải chăng để các Bố Mẹ có thể thỏa lòng diện cho các bé yêu của mình. http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/40_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/40_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/40_002.gif
1/ Cách thức mua hàng:
Với các Bố Mẹ không tiện đi lại có thể lựa chọn sản phẩm qua hình (hình chụp bằng máy không chuyên nghiệp nên sản phẩm thật bên ngoài sẽ có màu sắc tươi đẹp hơn) rồi order hàng bằng nick để được tư vấn thêm về kích cỡ phù hợp cho bé. (địa chỉ email hoặc chat yahoo:jinyan.1311@yahoo.com.vn (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=mailto%3Ajinyan.1311%40yahoo.com.vn))
Mình sẽ ship hàng đến tận nơi theo yêu cầu của khách hàng, phí ship tùy theo địa điểm xa gần mà người mua chịu nhé. (Tuy nhiên nếu tiện đường sẽ giao qua luôn).
2/ Phương thức Thanh Toán: Tiền Mặt hoặc Chuyển Khoản:
*** Ngân hàng Đông Á:
Tên chủ TK: Trình Kim Yến
Số TK: (sẽ up sau)
http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/82.gif0933663204
Xem hàng tại địa chỉ : 38 Đội Cung f11 Q11
Mua sắm đê !!!!!!!!! http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/12_003.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/12_003.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/12_003.gif
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108703/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08703.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108704/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08704.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108705/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08705.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108706/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08706.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108707/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08707.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108710/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08710.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108709/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08709.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108712/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08712.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108719/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08719.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108720/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08720.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108721/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08721.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108722/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08722.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108723/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08723.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108725/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08725.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108726/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08726.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108727/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08727.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108728/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08728.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108735/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08735.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108736/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08736.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108737/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08737.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108743/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08743.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108744/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08744.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108745/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08745.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108746/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08746.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108747/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08747.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108750/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08750.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108751/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08751.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108752/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08752.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108753/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08753.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108754/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08754.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108758/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08758.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108760/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08760.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108761/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08761.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108762/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08762.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108763/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08763.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108764/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08764.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108765/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08765.jpg)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1108767/thumb.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F11 08767.jpg)

http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/14_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/14_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/14_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/14_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/14_002.gif

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif