PDA

View Full Version : HN - Quần, áo, váy bầu dành cho mẹ bầu ( Hàng mới về 15/5/13) - Gía rẻ 130k-220kchi63
05-15-2013, 11:32 PM
JENNY SHOP BẦU
LH: Trang ( sn 88) : 0988 35 68 15 / 0904 132 517
Địa chỉ : Số 45 ngõ 184 Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội (hoặc rẽ vào ngõ 150 phố Hoa Bằng đi hết đường là tới số nhà 45)
Hoặc: Số 28 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội
Yahoo: dalatmuahoa_151
FB: Jenny Shop Bầu
JENNY SHOP BẦU nhân dịp mới khai trương, shop sẽ SHIP hàng miễn phí cho những khách hàng lấy từ 2 sp trở lên.
JENNY SHOP BẦU chuyên bán váy bầu, áo bầu và quần bầu làm đẹp cho các mẹ, giá cả cực rẻ các mẹ nhé.
Các mẹ có thể đặt may theo mẫu nhưng ít nhất lấy trên 2sp trở lên

Hàng mới về đợt 2 nè các mẹ ơi, hoa trẻ trung lắm đó

Váy bầu 2.1: Gía 220khttp://4.bp.blogspot.com/-NCJ8SQzk6nE/UYvAbylZ_sI/AAAAAAAAAC0/_PYLKIRuYgM/s640/IMG_0826.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-NCJ8SQzk6nE%2FUYvAbylZ_sI%2FAAAAAAAAAC0%2F_PYLKIRu YgM%2Fs1600%2FIMG_0826.JPG)


Váy bầu 2.2: Gía 190K


http://4.bp.blogspot.com/-ZBlu6QxawVI/UYvA8C0qMFI/AAAAAAAAAC8/tXvJDnQOYOI/s640/IMG_0830.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-ZBlu6QxawVI%2FUYvA8C0qMFI%2FAAAAAAAAAC8%2FtXvJDnQO YOI%2Fs1600%2FIMG_0830.JPG)


Váy bầu 2.3: Gía 220k


http://2.bp.blogspot.com/-2USNIL21Tlk/UYvBODdbpSI/AAAAAAAAADE/voXZ2FstuV4/s640/IMG_0831.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-2USNIL21Tlk%2FUYvBODdbpSI%2FAAAAAAAAADE%2FvoXZ2Fst uV4%2Fs1600%2FIMG_0831.JPG)


Váy bầu 2.4: Gía 190K


http://4.bp.blogspot.com/-yUd0eEj6l_Q/UYvBxS2U87I/AAAAAAAAADM/FukEj1ag4mE/s640/IMG_0834.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-yUd0eEj6l_Q%2FUYvBxS2U87I%2FAAAAAAAAADM%2FFukEj1ag 4mE%2Fs1600%2FIMG_0834.JPG)


Váy bầu 2.5: Gía 190K


http://1.bp.blogspot.com/-G4TUiRjhs5Y/UYvB_HpkAJI/AAAAAAAAADU/NvEys9NTY6E/s640/IMG_0841.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-G4TUiRjhs5Y%2FUYvB_HpkAJI%2FAAAAAAAAADU%2FNvEys9NT Y6E%2Fs1600%2FIMG_0841.JPG)


Váy bầu 2.6: Gía 190K


http://2.bp.blogspot.com/-agaIOlQgd9M/UYvCOeE6sII/AAAAAAAAADc/X9Yon6Axulg/s640/IMG_0843.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-agaIOlQgd9M%2FUYvCOeE6sII%2FAAAAAAAAADc%2FX9Yon6Ax ulg%2Fs1600%2FIMG_0843.JPG)


Váy bầu 2.7: Gía 200k


http://4.bp.blogspot.com/-w9f-3_bmy-E/UYvDAZPnqdI/AAAAAAAAADk/8hHoiJKW1mg/s640/IMG_0845.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-w9f-3_bmy-E%2FUYvDAZPnqdI%2FAAAAAAAAADk%2F8hHoiJKW1mg%2Fs160 0%2FIMG_0845.JPG)


Váy bầu 2.8: Gía 200k


http://1.bp.blogspot.com/-T3ZFllWq1V4/UYvDWR1-EfI/AAAAAAAAADs/QcXt1x4I720/s640/IMG_0846.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-T3ZFllWq1V4%2FUYvDWR1-EfI%2FAAAAAAAAADs%2FQcXt1x4I720%2Fs1600%2FIMG_0846 .JPG)


Váy bầu 2.9: Gía 190K


http://3.bp.blogspot.com/-c6SZ1PkW_FQ/UYvDvKa888I/AAAAAAAAAD0/egdi1HvXr4A/s640/IMG_0850.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-c6SZ1PkW_FQ%2FUYvDvKa888I%2FAAAAAAAAAD0%2Fegdi1HvX r4A%2Fs1600%2FIMG_0850.JPG)


Váy bầu 2.10: Gía 190K


http://3.bp.blogspot.com/-VuQJZfP1hRc/UYvEGrLs11I/AAAAAAAAAD8/_hRDH5Gs_y4/s640/IMG_0851.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-VuQJZfP1hRc%2FUYvEGrLs11I%2FAAAAAAAAAD8%2F_hRDH5Gs _y4%2Fs1600%2FIMG_0851.JPG)


Váy bầu 2.11: Gía 220K


http://4.bp.blogspot.com/-Ltp8YR0lqvI/UYvEWlZn0cI/AAAAAAAAAEE/HWCoJaPqmtw/s640/IMG_0853.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-Ltp8YR0lqvI%2FUYvEWlZn0cI%2FAAAAAAAAAEE%2FHWCoJaPq mtw%2Fs1600%2FIMG_0853.JPG)


Váy bầu 2.12: Gía 200k

http://4.bp.blogspot.com/--_D6XgdC0Mc/UYvE4YU7lPI/AAAAAAAAAEM/9aMRkl1VeY8/s640/IMG_0856.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F--_D6XgdC0Mc%2FUYvE4YU7lPI%2FAAAAAAAAAEM%2F9aMRkl1Ve Y8%2Fs1600%2FIMG_0856.JPG)


1. Váy bầu mặc mát 190khttp://2.bp.blogspot.com/-gr6ubRvTI7s/UYiC0b0wBxI/AAAAAAAAAAY/hIbZCfJspc8/s640/chinh+7.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-gr6ubRvTI7s%2FUYiC0b0wBxI%2FAAAAAAAAAAY%2FhIbZCfJs pc8%2Fs1600%2Fchinh%2B7.jpg)

2, Váy dạng bò: 210khttp://1.bp.blogspot.com/-abmciLJriKM/UYiDj3oZ7aI/AAAAAAAAAAg/lUL2j9oiGkQ/s640/chinh+11.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-abmciLJriKM%2FUYiDj3oZ7aI%2FAAAAAAAAAAg%2FlUL2j9oi GkQ%2Fs1600%2Fchinh%2B11.jpg)
3, Váy bầu 2 màu: 190k
http://4.bp.blogspot.com/-4tW58oYkRjI/UYjHIlCxynI/AAAAAAAAAA8/YsBXJxZpoZg/s640/11.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-4tW58oYkRjI%2FUYjHIlCxynI%2FAAAAAAAAAA8%2FYsBXJxZp oZg%2Fs1600%2F11.jpg)

3, Màu hồng: 190khttp://3.bp.blogspot.com/-tHeGtW1JqTw/UYjHcm-jlkI/AAAAAAAAABI/WUk96_sLH08/s640/4.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-tHeGtW1JqTw%2FUYjHcm-jlkI%2FAAAAAAAAABI%2FWUk96_sLH08%2Fs1600%2F4.jpg)

http://3.bp.blogspot.com/-nw64gns6MrY/UYjHci0ntvI/AAAAAAAAABE/g4sy9_pN1Uw/s640/5.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-nw64gns6MrY%2FUYjHci0ntvI%2FAAAAAAAAABE%2Fg4sy9_pN 1Uw%2Fs1600%2F5.jpg)

4, Váy dạng bò đậm và nhạt màu: 200kMàu đậm

http://3.bp.blogspot.com/-OXnpZ6to01U/UYjHuGNVwzI/AAAAAAAAABU/sjRNywLnP0Y/s640/10.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-OXnpZ6to01U%2FUYjHuGNVwzI%2FAAAAAAAAABU%2FsjRNywLn P0Y%2Fs1600%2F10.jpg)

Màu nhạt
http://1.bp.blogspot.com/-fOjbJbtRrVE/UYjI8J2lt7I/AAAAAAAAAB8/JoI0cwjXvhU/s640/15.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-fOjbJbtRrVE%2FUYjI8J2lt7I%2FAAAAAAAAAB8%2FJoI0cwjX vhU%2Fs1600%2F15.jpg)
5, Váy có hoa ở ngực dễ thương ( các màu): 190k


http://2.bp.blogspot.com/-swrSbWt7xVI/UYjIFx5vbcI/AAAAAAAAABc/O2bK2YEEEW0/s640/8.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-swrSbWt7xVI%2FUYjIFx5vbcI%2FAAAAAAAAABc%2FO2bK2YEE EW0%2Fs1600%2F8.jpg)


màu xanh dễ thương


http://1.bp.blogspot.com/-rca9mWbxpVY/UYjIGPQOXxI/AAAAAAAAABg/GLZ8e7T-Q8U/s640/9.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-rca9mWbxpVY%2FUYjIGPQOXxI%2FAAAAAAAAABg%2FGLZ8e7T-Q8U%2Fs1600%2F9.jpg)


Thêm chú thích


http://4.bp.blogspot.com/-R9euUGaGFgw/UYjITchYjLI/AAAAAAAAAB0/n8dRLB2jEUY/s640/14.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-R9euUGaGFgw%2FUYjITchYjLI%2FAAAAAAAAAB0%2Fn8dRLB2j EUY%2Fs1600%2F14.jpg)


MÀU HỒNG CỰC YÊU


http://2.bp.blogspot.com/-c03ENKjpItc/UYjITKzSuVI/AAAAAAAAABs/3g-avajRySw/s640/6.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-c03ENKjpItc%2FUYjITKzSuVI%2FAAAAAAAAABs%2F3g-avajRySw%2Fs1600%2F6.jpg)


MÀU ĐỎ CÁ TÍNH, TRẺ TRUNG
6, Aó bầu chỉ 140k ( các màu nhé)Màu hồng
http://3.bp.blogspot.com/-rDzbxq91U8M/UYjKUY3VykI/AAAAAAAAACI/2TJRxOJk7LU/s640/3.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-rDzbxq91U8M%2FUYjKUY3VykI%2FAAAAAAAAACI%2F2TJRxOJk 7LU%2Fs1600%2F3.jpg)
Màu vàng
http://3.bp.blogspot.com/-JccCOp8wrC0/UYjKZu0c-lI/AAAAAAAAACQ/oREq6lieugo/s640/2.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-JccCOp8wrC0%2FUYjKZu0c-lI%2FAAAAAAAAACQ%2FoREq6lieugo%2Fs1600%2F2.jpg)
Màu xanh
http://4.bp.blogspot.com/-AsBGxqHERy8/UYjK6z4ySMI/AAAAAAAAACg/8XtjdQH-QBs/s640/13.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-AsBGxqHERy8%2FUYjK6z4ySMI%2FAAAAAAAAACg%2F8XtjdQH-QBs%2Fs1600%2F13.jpg)

II, Quần bầu
1, quần bầu thô kẻ: 135k


http://2.bp.blogspot.com/-TGdn5s6oUkA/UZD8WF5TRWI/AAAAAAAAAEc/zIPemXuidfU/s640/IMG_0863.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-TGdn5s6oUkA%2FUZD8WF5TRWI%2FAAAAAAAAAEc%2FzIPemXui dfU%2Fs1600%2FIMG_0863.JPG)
2, Quần bầu dài vải mát: 135k


http://4.bp.blogspot.com/-rMzDIT3fiAs/UZD9N_1qE-I/AAAAAAAAAEo/pm9FjEQPpHY/s640/IMG_0859.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-rMzDIT3fiAs%2FUZD9N_1qE-I%2FAAAAAAAAAEo%2Fpm9FjEQPpHY%2Fs1600%2FIMG_0859.J PG)

3, Quần bầu dài bò: 135k


http://4.bp.blogspot.com/-42XYSaMkRws/UZD95Pk_H0I/AAAAAAAAAEw/RQ0-ELLXSTQ/s640/IMG_0861.JPG (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-42XYSaMkRws%2FUZD95Pk_H0I%2FAAAAAAAAAEw%2FRQ0-ELLXSTQ%2Fs1600%2FIMG_0861.JPG)


JENNY SHOP BẦU rất vui lòng phục vụ các mẹ tận nhà.
Shop sẽ SHIP hàng miễn phí cho những khách hàng lấy từ 2 sp trở lênTùy theo gần xa (nội thành Hà Nội) sẽ tính ship từ 10-30k.

Nếu e ship hàng mà các mẹ ko lấy nữa thì vui lòng thanh toán tiền ship cho e với nhé

Khuyến khích các mẹ qua shop xem hàng vì có nhiều mẫu và màu sắc em không up lên đây được hết. Các mẹ qua nhà mua hàng em sẽ giảm cho các mẹ 10k/1sp


Contact Trang: 0988 35 68 15
FB: Jenny Shop bầu
http://jennyshopbau.blogspot.com/ (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fjennyshopbau.blogspot.com%2F)

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif