PDA

View Full Version : HCM - ___ Tiên Perfume ___Hàng Sách Tay Chính Hãng___MimiNguyen
05-16-2013, 04:22 PM
http://img843.imageshack.us/img843/7294/chose.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F843%2Fchose.jpg%2F)Uploaded with ImageShack.us (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us)
___Tiên Perfume___
193 Nguyễn Thượng Hiền
HOTLINE : 0906.617.771 - 01222.809.222
Alo để dc báo giá chi tiết nhé !
FACEBOOK : http://www.facebook.com/profile.php?id=100004171659638
http://img856.imageshack.us/img856/228/61wf.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F856%2F61wf.jpg%2F)
http://img109.imageshack.us/img109/4632/104141fpx.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F109%2F104141fpx.jpg%2F)
http://img832.imageshack.us/img832/955/0305356l.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F832%2F0305356l.jpg%2F)
http://img27.imageshack.us/img27/9021/126305zoom.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F27%2F126305zoom.jpg%2F)
http://img163.imageshack.us/img163/2337/8124662fpx.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F163%2F8124662fpx.jpg%2F)
Uploaded with ImageShack.us (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fimageshack.us)

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif