PDA

View Full Version : HCM - Thanh lý đồ dùng tiệm làm tóc nữMimiNguyen
05-16-2013, 07:50 PM
Thanh lý đồ dùng tiệm làm tóc nữ
Bao gồm : 6 ghế xoay , 2 ghế nằm gọi đầu , 1 Máy hấp dầu , 1 máy uống tóc xi teen , 5 máy sáy tóc + 3 máy kẹp tóc , 2 xe nhỏ đựng dụng cụ , 1 kệ kiếng lớn 1 tủ nhỏ + 1 bàn tủ của chủ tiệm .
Hình 6 ghế xoay
http://nx9.upanh.com/b5.s37.d2/c8b972fe1b9c8abbd55b8b41b8a3a2cc_55658489.photo013 5.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rn03m1p 0qe)
Hình 2 ghế nằm gọi đầu
http://nx4.upanh.com/b3.s36.d2/139ce3898fed333f614514d4f3a4bc62_55658544.photo014 4.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dernf5mcm 3ba)
Hình máy hấp dầu
http://nx8.upanh.com/b6.s36.d1/2ad1762fd681af6ffdcfdc36b0e46198_55658548.photo014 5.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Ddrna2m3m 3bg)
Hình máy uống tóc
http://nx6.upanh.com/b1.s37.d1/8e5c426044376f147bb7f64fd185cfb6_55658526.photo014 1.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dbrn18mbm 3zg)
Hình máy đồ còn lại
http://nx5.upanh.com/b4.s38.d3/3ff1af1e102c7ffff1043a106adf520f_55658505.photo013 8.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rnd3m9m dze)
http://nx4.upanh.com/b6.s37.d1/4ab6ad358317fd2aa6efbf2ba88f0a40_55658504.photo013 7.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D0rnb9m7m azu)
http://nx8.upanh.com/b5.s38.d3/7314c468dcd3d30128f35a929fd1be55_55658508.photo013 9.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D5rnedm9m 7zn)
http://nx6.upanh.com/b5.s36.d2/4b839789dab58ee5ca665da38715f742_55658556.photo014 6.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rne0m9m 5oi)
http://nx3.upanh.com/b5.s37.d2/af74981f6c1a785f3a599612bca140a8_55658533.photo014 2.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D7rnecm0m 3br)
http://nx4.upanh.com/b3.s37.d1/fd522296299306abcb737ee0d13c3284_55658514.photo014 0.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D2rn25m2m 7zk)
Giá cả vui lòng liện hệ số DT : 0903549826 Nhật . Quận Tân phú TP.HCM

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif