PDA

View Full Version : HCM - Bán Sữa Ong Chúa,Nhau Thai Cừu của ÚCMimiNguyen
05-17-2013, 01:08 PM
Sản phẩm được nhập trực tiếp từ Sydney(Australia),không qua bất kì trung gian nào.Tất cả sản phẩm bán ra đều sản xuất tại Úc và bảo đảm chất lượng đạt chuẩn GMP
1/Sữa ong chúa:365 viên/hộp.EXP :2016 .Giá :750 000đ/1 hộp.Mua từ 5 hộp trở lên sẽ có giá tốt
http://nx5.upanh.com/b4.s36.d1/96d57458f4cd0cd73d1670d0bf0d4717_55672955.img0182. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rn6df8s 0vp)
http://nx2.upanh.com/b2.s38.d2/0845d7bb8cd8d9e5e1ebb541ccfc25c3_55672992.img0186. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D6rnb0f5s cez)
2/Nhau Thai Cừu:60 viên/hộp.EXP :2015.Giá : 750 000đ/1 hộp.Mua từ 5 hộp trở lên sẽ có giá tốt
http://nx4.upanh.com/b5.s37.d1/18e5f731fa87af4271e4768787c6454c_55673074.imgsheep .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D0rn87ffs 0ho)
http://nx9.upanh.com/b1.s37.d4/74593089b6f7df71c915bd8f72a75a32_55673109.img0178. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dern78fbs axs)
3/Collagen:30 viên/hộp.EXP :2015.Giá 550 000đ/1 hộp.Mua từ 5 hộp trở lên sẽ có giá tốt
http://nx7.upanh.com/b5.s36.d2/ca912416c0e5d988d1882246917be1b1_55673147.img0179. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rnf2fes fsd)
Lưu ý: không nhận ship,không giao dịch ngoài đường.
Liên hệ: 0903386928 (liên hệ để hướng dẫn địa chỉ )
ACE đi ngang vui long up dùm,mình sẽ trả lễ 100%.THANKS

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif