PDA

View Full Version : HCM - HCM Bán sữa Similac và bình sữa nhập từ Mỹchi63
05-21-2013, 08:15 AM
Bán sữa Similac Advance Complete Nutrition cho bé 0-12 tháng
https://static.abbottnutrition.com/similac/img/products/landing/product-shots-large/sim-advance-large.png
gia: 580k/hop
Bán bình sữa Playtex
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=playtex+bottles&source=images&cd=&cad=rja&docid=PwPldYQSUsYNoM&tbnid=_YMqgd6pGlUS_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fotakibaby.com%2Fwebshaper%2Fstore %2FviewProd.asp%3FpkProductItem%3D785&ei=qKaaUYbaMIeqiAKb4oBw&bvm=bv.46751780,d.cGE&psig=AFQjCNGN_Gm1rodqdiDz-PFBbNV4LqL_GA&ust=1369176092375763http://ecx.images-amazon.com/images/I/81BSBOeS40L._SL1500_.jpg
Liên lạc Minh Hoà: 090 936 1088
facebook: http://facebook.com/LoveBabiesShop (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2FLoveBabiesShop)

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif