PDA

View Full Version : Giày dép Bán 1 đôi giày DIESEL xách tay mới 99% USADenon DJ
05-22-2013, 11:24 AM
người nhà về VN có mang về 1 đôi giày DIESEL.USA (ko phải hàng VN)giày teen quá còn mình thì già quá.mang ko hợp nên mình bán lại cho a/e nào thích.Hoặc mua làm quà là hết xảy
giá còn in trên hộp 125$.size 43,giày còn mới 99% vì mình chưa mang lần nào
Nay mình bán lại với giá 1tr8
sdt: 0934.188.566 gặp khoa 29t quận 10
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/11/18/46/781228673_969223202_574_574.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fme.%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3 F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F% 3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%2Fjpt%2Fpho todetail%2Fdangkhoa_vu090%2F781228673)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/11/18/46/781228995_607675981_574_574.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fme.%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3 F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F% 3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%2Fjpt%2Fpho todetail%2Fdangkhoa_vu090%2F781228995)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/11/18/46/781229252_1752438377_574_574.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fme.%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3 F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F% 3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%2Fjpt%2Fpho todetail%2Fdangkhoa_vu090%2F781229252)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/11/18/46/781229475_1725707058_574_574.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fme.%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3 F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F% 3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%2Fjpt%2Fpho todetail%2Fdangkhoa_vu090%2F781229475)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/11/18/46/781229742_753384549_574_574.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fme.%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3 F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F% 3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%2Fjpt%2Fpho todetail%2Fdangkhoa_vu090%2F781229742)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/11/18/47/781229931_1157591796_574_574.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fme.%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3 F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F% 3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%2Fjpt%2Fpho todetail%2Fdangkhoa_vu090%2F781229931)http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2013/05/11/18/47/781230129_1417611508_574_574.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fme.%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3 F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F% 3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%2Fjpt%2Fpho todetail%2Fdangkhoa_vu090%2F781230129)thanks a/ehttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/40_002.gif

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif