PDA

View Full Version : Giày đá banh Cần bán 1 đôi "Adidas F50 Adizero Prime II TRX FG Soccer Cleats 2011" (sân lớn) ...Denon DJ
05-24-2013, 08:21 AM
Mình cần ra đi 1 em Adidas F50 Adizero Prime II TRX FG Soccer Cleats 2011http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/smile.gif. Vì mình quen mang nike nên không cảm thấy hợp với đôi adidas này (Do người quen tặng mà không biết)http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/62.gif. Đôi này thì còn 99% lun nha (Mình mới đá 1 trận thôi). Đôi này lúc mới mua ở hãng là 3tr2, nay mình ra đi với giá là 2tr7 (Còn Fix). http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/40_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/51_002.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/57.gif
CALL ME : 0933071881
ĐỊA CHỈ : B152 - ĐƯỜNG NGUYỄN THẦN HIẾN - P.18 - Q.4.
http://nx2.upanh.com/b4.s38.d2/2a796fe5ab9543703ba6b2bdacdc57e6_55817872.dsc02775 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dcrd6av3e 9kl) http://nx5.upanh.com/b4.s37.d2/6a2027d6db03754f2cf689ca23508d95_55817915.dsc02776 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rdfcvbe 0lr) http://nx2.upanh.com/b6.s38.d4/3ab0ad09a643ebd8b9d29db78d8f3778_55817942.dsc02779 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rdbfv1e 2bw) http://nx3.upanh.com/b2.s37.d2/9582f6916f246f1eb276ab4bfae9e04d_55817963.dsc02781 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rd48v8e ext) http://nx1.upanh.com/b4.s36.d1/6ed643f5715145f47db5063b63c6e7df_55817981.dsc02784 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D5rd67vae 5xs) http://nx3.upanh.com/b5.s36.d1/bee532a967b8b4bd7c9a0cafc0260eb6_55818003.dsc02787 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dcrdabvde 5yx) http://nx6.upanh.com/b1.s37.d4/e906cfd673f64aa99cd8f4d924e99bff_55818026.dsc02788 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dard1cv7e efz) http://nx8.upanh.com/b4.s36.d2/f59459f159800d97024cf15cd033dda8_55818048.dsc02795 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D0rd49v5e blo) http://nx3.upanh.com/b4.s38.d4/47868e3c9ce8577601ee6ed100321f2b_55818083.dsc02798 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dard20v5e 9mm) http://nx5.upanh.com/b2.s36.d2/025b2fd0217e01124ca209d5087e40c0_55818125.dsc02799 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rd9evfe 4wt) http://nx7.upanh.com/b4.s37.d3/1fc90a10ef6ffcce8855bf12ee1508e8_55818177.dsc02810 .jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D2rd79v5e 6jb)http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/20_003.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/20_003.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/20_003.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/85.gifhttp://www.5giay.vn/images/smilies/animated/43_002.gif

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif