PDA

View Full Version : Giày đá banh HCM SALE OFF 50% cho 2 đôi ADIDAS F50 hàng Authentic 100%Denon DJ
05-24-2013, 05:11 PM
Như tiêu đề mình có 2 đôi F50 do người nhà bên USA gửi về,mà lại không có nhu cầu sử dụng nên đem lên thanh lý cho anh em cần với giá tốt cho 2 em nó mau đi....
Tình trạng của 2 em : Hộp sach đầy đủ,xuất xứ hẳn hoi nha.trọng lượng cực kỳ nhẹ
Gửi Link tham khảo ngoài Store adidas cho anh em xem lun,ngoài store đang bán 3.950.000đ
http://www.shopadidas.com.vn/footbal...adizero-trx-fg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.shopadidas.com.vn%2Ffootball%2F adidas%2Fadidas-outdoor%2F19-football%2Fadidas%2Fadidas-outdoor%2F1370-v21437-f50-adizero-trx-fg)

Giá để mỗi em ra đi là 2.500.000đ , no fix, Ai lấy lun 2 đôi thì fix vui vẻ cho anh em http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/40_002.gif
Anh chị em nào cần vui lòng liên hệ e qua số dt : 0922 977 378 mua bán tại nhà ở Vĩnh Viễn Q.10
show hàng cho anh em xem sơ wa,bác nào wa xem mà phán rằng hàng nhái thì thôi rồi...e nghĩ bán tặng lun 2 đôi giầy.

http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0906_zpsabec0439.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0906_zpsabec0439.jpg.html)
Em thứ 1 màu xanh size 9 US
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0906_zpsabec0439.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0906_zpsabec0439.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0908_zpsa5cbcfd1.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0908_zpsa5cbcfd1.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0909_zpsdde7e178.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0909_zpsdde7e178.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0910_zps8e82d65f.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0910_zps8e82d65f.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0911_zpsb7779d8f.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0911_zpsb7779d8f.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0912_zpsa314f854.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0912_zpsa314f854.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0913_zps2a3c719b.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0913_zps2a3c719b.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0914_zps0fae43b5.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0914_zps0fae43b5.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0915_zps7bfe83da.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0915_zps7bfe83da.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0916_zpsc46c2a3e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0916_zpsc46c2a3e.jpg.html)
Đây là đôi thứ 2 Size 9,5 US, Màu vàng đỏ
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0917_zps54fa06cf.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0917_zps54fa06cf.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0918_zps12ada68f.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0918_zps12ada68f.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0919_zps7ca583b3.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0919_zps7ca583b3.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0920_zpse829c510.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0920_zpse829c510.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0921_zps5c8bfbfe.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0921_zps5c8bfbfe.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0922_zpse228c1b2.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0922_zpse228c1b2.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0923_zps01c7d251.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0923_zps01c7d251.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0924_zps044f7b5b.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0924_zps044f7b5b.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0925_zpsc3caeaea.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0925_zpsc3caeaea.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0926_zpseb1c8489.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0926_zpseb1c8489.jpg.html)
http://i1345.photobucket.com/albums/p666/Vicky5050/IMG_0928_zps8209aad0.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1345.photobucket.com%2Fuser%2FVick y5050%2Fmedia%2FIMG_0928_zps8209aad0.jpg.html)

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif