PDA

View Full Version : Giày dép Thanh lý hết giày dép new 99%, hàng tốtDenon DJ
05-25-2013, 09:31 AM
HÀNG CÒN MỚI NHA, CHỤP HÌNH KO ĐƯỢC ĐẸP CHỨ BÊN NGOÀI ĐẸP HƠN
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :
0948 48 72 78
TT01 - 150.000 VNĐ
Cao 10 phân, chất liệu da bóng, new 97%
http://s2.img.edn.vn/2013/a/a/aad8c01912adf29a1ba90255229a7126.jpg
http://s2.img.edn.vn/2013/6/d/6df7db4e1987b16fe337d1e69b3adb25.jpg
TT02 - 230.000 VNĐ
Cao 10 phân, chất liệu da bóng, new 97%
http://s2.img.edn.vn/2013/a/b/ab86c151de4392ca5a26385f62e1b1f2.jpg
http://s2.img.edn.vn/2013/4/4/44373ec2408cde85a674678e0ff923a9.jpg
TT03 - 280.000 VNĐ
Cao 10 phân, chất liệu da lộn, cực bền, new 99%
http://s2.img.edn.vn/2013/b/a/baba5b7adaf7100c58f9501adbf0d0eb.jpg
http://s2.img.edn.vn/2013/9/8/98f0c73f3eb126c9b2a70a3529eab9a2.jpg
TT04 - 330.000 VNĐ
Cao 10 phân, new 98%
http://s2.img.edn.vn/2013/9/9/99f0d80f1f7f4aa707b41d227e4eb911.jpg
http://s2.img.edn.vn/2013/0/f/0f68c1f7a873bc03d9247d3d3b1c5c95.jpg
TT05 - 310.000 VNĐ
Cao 10 phân, new 98%
http://s2.img.edn.vn/2013/4/a/4af539c8708f9583619ad259a6144484.jpg
http://s2.img.edn.vn/2013/0/2/027d33fede927a8c2466a75740219493.jpg
TT06 - 300.000 VNĐ
New 100%, chất liệu da
http://s2.img.edn.vn/2013/7/3/735f58abd98878dff948bc9c1b8a92c3.jpg
TT07 - 320.000 VNĐ
Cao 10 phân, new 100%
http://s2.img.edn.vn/2013/c/f/cf63931d0bfb7c6bbe362c89b1eeea7c.jpg
http://s2.img.edn.vn/2013/3/d/3dd2841eaa193360d2f0fc4e91a2bcfd.jpg
TT08 - 230.000 VNĐ
New 100%, màu bạc sang chân lắm nha
http://s2.img.edn.vn/2013/c/c/ccece0e7d49100ad11754199605b1ec9.jpg
http://s2.img.edn.vn/2013/f/2/f25e9b0dc73c6322498b85f69b7276a7.jpg

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif