PDA

View Full Version : Giày dép Các loại sandals Nike, Prada, Timberland, Rova gá RẼ [HOT] [HOT] !!!Denon DJ
05-26-2013, 09:42 AM
Cung cấp các loại saldan chất lượng cao Nike, Prada, Timberland, Rova giá cả phải chăng cho mọi người. Mọi người ủng hộ nhé !!!
Giá: _Nike, Prada, Timberland 170.000VNĐ
_Rova 140.000VNĐ
Mua nhiều sẽ fix nhều nha các bạn !

1) Prada:
Các chi tiết:
http://nx1.upanh.com/b1.s38.d3/32119068a777e183e09aa8017b38c397_55783191.prada.jp g (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dbrdbdi2l 1hj)
http://nx4.upanh.com/b4.s36.d2/c0d34dcde39f69a02b4968837e746e31_55783194.img3177. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D0rd69idl 1uq)
http://nx4.upanh.com/b3.s37.d4/06c3cf4768e5a7b8b0d412518f25892e_55861104.prada01. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D6rrb3wdp 1dg)
http://nx7.upanh.com/b4.s36.d1/b3ea9afe8c499d6575f7fe49bd17dc9f_55861117.prada02. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D5rr6fw3p edp)
http://nx7.upanh.com/b6.s36.d1/6fbc08876717572bf6e32d69de2d6f94_55861127.prada03. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D0rr6dw4p 9bt)
http://nx8.upanh.com/b5.s37.d1/db121816338e49cc804213e334e58a54_55861148.img3181. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dbrr8bwdp doi)
2) Nike
http://nx7.upanh.com/b2.s36.d2/6cf2b379f536deb107bfdc5f96ebdfbd_55863207.img3200. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rn6ccag dmm)
http://nx2.upanh.com/b2.s36.d1/06822e3da39f27277bbf6c9e94ec85d0_55863222.img3202. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D8rnbbccg bgq)
http://nx3.upanh.com/b2.s37.d2/f58254ea3b9e3e329597d658237655b8_55863233.img3203. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D6rnabc5g ekd)
Dòng AIR
http://nx8.upanh.com/b6.s37.d4/af5d6ef5ae40c1ec5461f5860d62297e_55862608.img3183. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dbrnb6c6m 9ln)
http://nx7.upanh.com/b6.s36.d1/fc9c9ff34c22b5a79eaf78447bc6259d_55862617.img3189. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D8rn5bc2m dlx)
Hoạ tiết bọ cạp:
http://nx5.upanh.com/b2.s38.d4/d2837911b4d60ae6dea503f9fbbd8083_55862675.img3185. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rnd9cem 2px)
http://nx2.upanh.com/b1.s36.d1/33cf883e673bb8993404a89ea4ba0af7_55862692.img3187. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dfrnd0c6m 6wi)
Dòng ACG
http://nx0.upanh.com/b1.s36.d1/9e8433628c561836e934a10b45a933d2_55863010.img3193. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dbrn0fc1g 4do)
http://nx6.upanh.com/b4.s38.d4/bf48fa7d11c49bfb2f30ead49e3f4531_55863026.img3195. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rn9fcfg 5qv)
http://nx3.upanh.com/b2.s36.d1/06482d6d6b5cea8abedce87a8bf760b2_55863043.img3197. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dern69c8g fbm)
3) Rova
MS 1
http://nx3.upanh.com/b1.s37.d2/d3872ec0915a52f43e27c7649bbf4376_55863603.img3217. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Darn10cax 3dm)
http://nx4.upanh.com/b4.s37.d1/39ab3214df896374f8b997852e7c2852_55863634.img3221. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dfrne1cax btw)
MS2
http://nx3.upanh.com/b3.s37.d4/79d0f4026abd40b9412db9529d3f6a20_55863793.img3231. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dfrn3dcex 0ud)
MS3
http://nx3.upanh.com/b6.s37.d1/3170ba4219122076132f71926db72d21_55863853.img3233. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D0rnf3c7x 6sr)
MS4
http://nx9.upanh.com/b3.s36.d1/2872513bf045bb3a561720874656ed05_55863899.img3239. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dfrn9bc4x 9or)
MS5
http://nx3.upanh.com/b4.s37.d2/53c2eb595bff9442877147b113a7fe27_55863933.img3251. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rn8fc5x 7xh)
MS6
http://nx7.upanh.com/b1.s38.d4/e626d8473503993336b2e24f08a1fa41_55863997.img3245. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D2rn7ac0x 1fm)
4) Timberland
Các chi tiết:
http://nx9.upanh.com/b2.s37.d2/32890fc614a845f41e5b3feb2f1e0e80_55864059.img3207. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D7rne3c8x 1gh)
http://nx8.upanh.com/b1.s36.d1/5ff44a4dd7353ee5c06e538585413a1b_55864078.img3209. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D7rn23c6x 7pl)
http://nx5.upanh.com/b4.s38.d2/a408a23acf50778051f94c420b0913c3_55864145.img3211. jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rn86cax ejy)
Các bạn muốn mua hoặc xem hàng xin đến

đ/c: 134 Phạm Đình Hổ p.2 q.6 TP. HCM (trước khi đến gọi cho mình trước vì nhiều khi ko có ở nhà)
Yh: hag1245@yahoo.com.vn (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=mailto%3Ahag1245%40yahoo.com.vn)
Sđt: 0948 391 497
Nhận ship hàng TQ
Trong khu vực TpHCM phí ship từ 20k-30k
Free ship khu vực Q6
Thanks all !

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif