PDA

View Full Version : Giày dép Giặt dép Dr MartensDenon DJ
05-26-2013, 09:42 AM
Giặt dép Dr Martens.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1085825.gif (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F10 85825.gif)
Giặt - sấy khô - hấp dầu - dán keo . 40k /1 đôi . đặc biệt dán logo miễn phí .
Chuyên cầm dép Dr martens.
2007
http://www.uphinh.vn/image/stream/1085825.gif (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F10 85825.gif)
- 2011
http://www.uphinh.vn/image/stream/1085827.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F10 85827.jpg)
- 2012
http://www.uphinh.vn/image/stream/1085829.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F10 85829.jpg)
- 2013
http://www.uphinh.vn/image/stream/1085832.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F10 85832.jpg)
Giá cao - lãi suất thấp .
Sửa chữa dép chuyên nghiệp : may vòng , thay phau dép , không để lại dấu may chỉ .
Nhuộm màu nâu sang đen , chất lượng cao , không phai màu .
Các bạn tới ủng hộ cho mình nhe . mình cảm ơn các bạn nhiều .
Địa chỉ : 15 Trần Văn Đang P9 Q3
http://www.uphinh.vn/image/stream/1085842.png (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fstream%2F10 85842.png)
điện thoại :0909 861 300 Khánh

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif