PDA

View Full Version : HCM - ✔ STEM mời dự Lớp học miễn phí - Chào mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6ipodtouchgen5
05-26-2013, 09:42 AM
http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/85.gifKính mời Quý Phụ huynh, cùng các bé

✔ Chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06, bạn đã dự tính dẫn bé nhà mình đi đâu chơi ?

✔ Kỳ nghỉ hè 2013 đang đến, bạn đã có kế hoạch cho bé sinh hoạt như thế nào, với ai, ở đâu là tốt và vui nhất chưa ?

✔ Bạn có mong muốn cho bé được tiếp cận một môi trường mới tại STEM EDUCATION CENTER.

* STEM is an acronym for Science, Technology, Engineering and Mathematics.
( STEM là từ viết tắt Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán. Các bé được lắp ráp các mô hình ROBOT vừa học vừa chơi, giúp tăng tính sáng tạo và tư duy của bé )
✔Kính mời quý phụ huynh cùng bé đến tham dự lớp học thử đặc biệt Chào Mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06 tại :

http://i174.photobucket.com/albums/w118/dungyui/STEMFREEMUNGNGAY16-1.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs174.photobucket.com%2Fuser%2Fdungy ui%2Fmedia%2FSTEMFREEMUNGNGAY16-1.jpg.html)
Website: http://eli.edu.vn/ (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Feli.edu.vn%2Findex.php%2Fproducts) | Facebook: Stem Education Center (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FStem-Education-Center%2F346456958804135%3Ffref%3Dts)

ONE CHILDREN ONE ROBOT
http://i174.photobucket.com/albums/w118/dungyui/0106.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs174.photobucket.com%2Fuser%2Fdungy ui%2Fmedia%2F0106.jpg.html)

http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/82.gifThông tin liên hệ đăng ký và tư vấn :http://i174.photobucket.com/albums/w118/dungyui/logostem.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs174.photobucket.com%2Fuser%2Fdungy ui%2Fmedia%2Flogostem.jpg.html)
Kevin Dung Luu
Sales & Marketing Manager

Mobile: 0902 822 869 | Tel: +84 8 38 423 213

Headquarter HCM
2A Phan Thuc Duyen, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City (Map) (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2Fmaps%3Fq%3D2a%2B Phan%2BTh%25C3%25BAc%2BDuy%25E1%25BB%2587n%2C%2Bph %25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2B4%2C%2BH%25E1%25BB%2 593%2BCh%25C3%25AD%2BMinh%2C%2BVi%25E1%25BB%2587t% 2BNam%26amp%3Bhl%3Dvi%26amp%3Bie%3DUTF8%26amp%3Bll %3D10.802466%2C106.664801%26amp%3Bspn%3D0.003947%2 C0.007725%26amp%3Bsll%3D10.802751%2C106.664484%26a mp%3Bsspn%3D0.003947%2C0.007725%26amp%3Boq%3D2a%2B phan%2Bth%25C3%25BAc%2Bduy%25E1%25BB%2587n%26amp%3 Bhnear%3D2%2BPhan%2BTh%25C3%25BAc%2BDuy%25E1%25BB% 2587n%2C%2B4%2C%2BT%25C3%25A2n%2BB%25C3%25ACnh%2C% 2BH%25E1%25BB%2593%2BCh%25C3%25AD%2BMinh%2C%2BVi%2 5E1%25BB%2587t%2BNam%26amp%3Bt%3Dm%26amp%3Bz%3D18)
Email: dung.luu@eli.edu.vn (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=mailto%3Adung.luu%40eli.edu.vn)
http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif