PDA

View Full Version : Giày dép Giày tây và dây nịt (nam) từ USADenon DJ
05-26-2013, 11:23 AM
Cần giao lưu cùng các bạn một số Giày tây (nam) và Dây nịt từ USA. Hàng chất - giá rẻ
Stancy Adam màu đen, size 8 1/2 (42) ==> 1.200K
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay005_zpsbedea87f.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay005_zpsbedea87f.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay006_zps055403ad.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay006_zps055403ad.jpg.html)
Bass màu đen, size 8 1/2 (42) ==> 1.500K
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay035_zpsa0a8a875.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay035_zpsa0a8a875.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay036_zps9225a89c.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay036_zps9225a89c.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay037_zpsfbf8e891.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay037_zpsfbf8e891.jpg.html)
Deer Stags màu đen, size 9 ==> 1.400K
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay038_zps595a7333.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay038_zps595a7333.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay039_zps3c16184d.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay039_zps3c16184d.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay040_zps596c6039.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay040_zps596c6039.jpg.html)
Dây nịt Nautica màu đen, size 34 ==> 600K
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay046_zps5989299b.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay046_zps5989299b.jpg.html)
Dây nịt Perry Ellis màu nâu đen, size 32 ==> 500K
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay044_zpsec2f662e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay044_zpsec2f662e.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay045_zpsa46e548e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay045_zpsa46e548e.jpg.html)
Dây nịt Perry Ellis màu nâu, size 32 ==> 500K
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay041_zpsaacf934a.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay041_zpsaacf934a.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay042_zps57da46c6.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay042_zps57da46c6.jpg.html)
http://i1312.photobucket.com/albums/t532/truonghanheib/Giay043_zpsa8766737.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1312.photobucket.com%2Fuser%2Ftruo nghanheib%2Fmedia%2FGiay043_zpsa8766737.jpg.html)

BẠN NÀO CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ VỚI TRƯỜNG 0903246778 VÀ ĐỊA CHỈ TRÊN THÔNG TIN CÁ NHÂN
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TIN

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif