PDA

View Full Version : HCM - Chào mừng Quốc tế Thiếu Nhi 01-06 - Combo băng đô+Kẹp+Cột tóc cho bé chỉ có 65Kbaobao26291
05-28-2013, 01:53 AM
Quốc tế Thiếu Nhi 01/06 đến rồi, bạn đã chuẩn bị gì cho Công chúa nhỏ của mình chưa???
K'Kẹp Shop chuyên làm và bán các thể loại Bờm tóc bé sơ sinh, Băng đô, Kẹp tóc Handmade , hoàn toàn làm bằng tay, sắc sảo và kỹ từng đường kim và mấu dán
Combo gồm 01 Băng đô, 02 kẹp mái, 01 cột tóc
Đồng giá 65K/ 1 Combo
http://nx3.upanh.com/b6.s38.d2/72f7ef6e6cb666391f2b5204439daf33_55912003.98793836 723284103131522295560n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rnf8n3e fnr) http://nx1.upanh.com/b6.s38.d1/0910e31b86678b030595cc82e43e91c2_55912011.99073836 7228507698448963131n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dfrn2en8e 8nb) http://nx3.upanh.com/b4.s36.d1/78ada6d79dffa72b97673f478a7847ce_55912013.21177383 6723384103121376281541n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rnf7nee 7ne) http://nx5.upanh.com/b3.s36.d2/68431645ba43d807778e19427b7f202e_55912015.18281538 3671355077077821781865n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rn02nfe dnh) http://nx9.upanh.com/b3.s38.d1/0916fbb099b053a49d605cf19349ee3b_55912019.24809038 32752651166861073874174n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rnc6nee dny) http://nx3.upanh.com/b2.s38.d1/b24e1af6d46e9aa00e3078669815ebba_55912253.26029838 32753251166801525356699n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Ddrn7fnee fgx) http://nx5.upanh.com/b5.s38.d4/0fabb16ffebdc3d40c5380d74b022827_55912255.26457038 3275281783351588278308n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dcrnd2n0e 6gb) http://nx8.upanh.com/b1.s37.d1/456d835614c0b8a6d08b9b4ce36ef040_55912258.26457938 32751417833652092460283n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D8rncande 0xw) http://nx2.upanh.com/b1.s37.d4/171d1396fb4c9b0339c63e3900b173fd_55912262.38533938 36712850770841059056213n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D2rn05nae 1xf) http://nx4.upanh.com/b6.s36.d1/e6970cbe969834e92a4ad39ada56acb1_55912264.40181838 3673321743547301988207n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rn2enfe 0ku) http://nx1.upanh.com/b1.s38.d4/bdb8682f2cd915204e558fc277b2bb08_55912321.41777938 3672305076982662683044n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rnc4nce 9jb) http://nx1.upanh.com/b5.s36.d2/c4dc23b8c7bde520577e4dc7224eae51_55912331.43190438 3670801743799988235420n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D3rn16nae 4jm) http://nx2.upanh.com/b4.s37.d2/6b3c49aa14afa83549a1ba28bf81533c_55912332.48242038 36729684102491215809597n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rndanae ajk) http://nx4.upanh.com/b1.s36.d1/7acdf147a3bc81a2be141b1d141a2eec_55912334.48539538 327522178335741423291n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D1rnfcn6e 7jo) http://nx5.upanh.com/b5.s37.d1/3af9dc24702f0e7de5a6216ec37c2a1b_55912335.48562938 36733484102111061729360n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rn67nce 5jx) http://nx7.upanh.com/b5.s37.d4/b3a4c0edf4588150e2d41d91360e4492_55912357.48751738 3275308450015736128492n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rn09n7e 2ax) http://nx1.upanh.com/b2.s36.d2/c37947b5c1de37abde9ffdd045aff9eb_55912361.57543738 32751817833611250819821n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dcrnc9n9e 2pc) http://nx2.upanh.com/b1.s38.d1/6fb0505e3879be629cd9b83367f4c37e_55912362.57945038 36712984104161897724375n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D3rn0fn6e eaa) http://nx4.upanh.com/b3.s37.d3/995afabd9874a3cb9c8899fae9dbddc3_55912364.92283338 36713184104141998434906n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dfrnc2nce 1af) http://nx6.upanh.com/b1.s36.d1/b6221a62b0964b413111d0dd144cb3d2_55912366.92287038 36713317437461065808147n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D9rn7an8e aag) http://nx0.upanh.com/b4.s36.d1/d31376d906064a39cb9f3ac2bf525b5e_55912380.93581038 3672238410322710199778n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dernd7n8e epz) http://nx3.upanh.com/b1.s38.d1/c9d66a13d74c64f759938048df281888_55912383.93639338 3275548449991377865159n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dbrn79nce 5pe) http://nx5.upanh.com/b4.s36.d1/82f4aac262ba8a76f68139d47249515a_55912385.94135138 3671378410408945843231n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D0rna0nee dyc) http://nx8.upanh.com/b2.s37.d2/69580971e99430785beacff1d10ccbfe_55912388.94165338 32752517833541379888234n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dbrn91nee 6gf)
http://nx9.upanh.com/b6.s37.d3/f487371c92896a23b67f9bcba4658aac_55912459.94434738 36713917437401321671999n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D2rn0bn6n 7ct) http://nx2.upanh.com/b3.s38.d1/288f0b07fe2285618efa5a0d3d99a504_55912462.94547138 3275355116677102796217n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Darna1n5r 8wa) http://nx5.upanh.com/b6.s36.d2/7f97b08e634083e865f5d46869c1983b_55912465.96004238 36707550771371379822843n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D8rn1fn0n 6cb) http://nx0.upanh.com/b6.s37.d4/34ec9e24e7eaddba844200d720f1e141_55912470.96017838 3670788410467131352594n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D4rn12n5n acn) http://nx6.upanh.com/b3.s37.d2/9d625e36837a14b74124c2bd13ec9ad2_55912496.96963338 32751951166932074976615n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3D5rnf8n6n 9il) http://nx0.upanh.com/b6.s38.d3/fcd59e20e1026614c5f7321fd7deaddc_55912500.97087238 36722750769851415363016n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Darncfnfn 5io) http://nx3.upanh.com/b1.s36.d2/06a79f3e7fc93b412e03a927ed2b3790_55912503.97125338 32752351166892028904919n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Ddrnd3ndn 3ib) http://nx4.upanh.com/b5.s38.d1/57c9a349a3742bbefebbe21a2fd43c47_55912504.97219638 36713517437441396707875n.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fupanh.com%2Fview%2F%3Fid%3Dern23n2n 8iw)
Mình free ship với đơn hàng trên 200K
Ngoài ra, free ship với các địa điểm sau:
-NowZone Nguyễn Văn Cừ
-Ngã 4 Trần Hưng Đạo- Trần Đình Xu
-Galaxy Nguyễn Trãi
Còn lại các bạn có thể qua nhà mình xem trực tiếp hoặc mình chuyển phát nhanh qua bưu điện từ 15-25K
http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/smile.gif137/7 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mai Khanh
Di Động: 0938 717 246
Yahoo: maikhanh179
Skype: pham.thi.mai.khanh

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif