PDA

View Full Version : Hà Nội Máy xay braun tại babyonectydangtin
06-01-2013, 03:12 PM
Babyone chuyên cung cấp máy xay braun (http://babyone.vn/may-xay-braun-fatz-121.htm), máy xay cầm tay braun (http://babyone.vn/may-xay-braun-fatz-121.htm)


http://babyone.vn/media/product/250_1409_may_xay_cam_tay_da_nang_braun_mr_530_sauc e_dau_inox.jpg (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-da-nang-braun-mr-530-sauce-dau-inox-1409.html)
Máy xay cầm tay đa năng Braun MR 530 Sauce (đầu inox) (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-da-nang-braun-mr-530-sauce-dau-inox-1409.html)
Giá bán :1.570.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1842_may_xay_da_nang_braun_mr_540_bchc_600watt _dau_inox_xay_da.jpg (http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-540-bchc-dau-inox-xay-da-1842.html)
Máy xay đa năng Braun (MR 540 BCHC) (đầu inox, xay đá) (http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-540-bchc-dau-inox-xay-da-1842.html)
Giá bán :1.985.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_3111_may_xay_da_nang_braun_mr550.jpg (http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-550-dau-inox-va-cat-lat-3111.html)
Máy xay đa năng Braun MR 550 (đầu inox và cắt lát) (http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-550-dau-inox-va-cat-lat-3111.html)
Giá bán : 2.290.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_3178_may__xay_cam_tay_fatzbaby.jpg (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-fatzbaby-fb5005cb-3178.html)
Máy xay cầm tay Fatzbaby FB5005CB (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-fatzbaby-fb5005cb-3178.html)
Giá bán : 420.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_3112_may_xay_cam_tay_bosch.jpg (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-bosch-msm-6250-3112.html)
Máy xay cầm tay Bosch MSM 6250 (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-bosch-msm-6250-3112.html)
Giá bán : 1.345.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_2940_may_vat_cam_braun_mpz9.jpg (http://babyone.vn/may-vat-cam-braun-mpz9-2940.html)
Máy vắt cam Braun MPZ9 (http://babyone.vn/may-vat-cam-braun-mpz9-2940.html)
Giá bán : 710.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_2348_may_xay_cam_tay_don_nang_braun_mr100_300w _dau_nhua.jpg (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-don-nang-braun-mr100-300w-dau-nhua-2348.html)
Máy xay cầm tay đơn năng Braun MR100 - 300w (đầu nhựa) (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-don-nang-braun-mr100-300w-dau-nhua-2348.html)
Giá bán :760.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1841_may_xay_cam_tay_da_nang_braun_mr_320_omel ette.jpg (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-da-nang-braun-mr-320-omelette-1841.html)
Máy xay cầm tay đa năng Braun MR 320 Omelette (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-da-nang-braun-mr-320-omelette-1841.html)
Giá bán : 1.270.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1527_may_xay_farlin_top_244.jpg (http://babyone.vn/may-xay-farlin-top-244-1527.html)
Máy xay Farlin TOP 244 (http://babyone.vn/may-xay-farlin-top-244-1527.html)
Giá bán : 546.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1526_may_xay_da_nang_braun_mr_530_bolognese.jp g (http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-530-bolognese-1526.html)
Máy xay đa năng Braun MR 530 Bolognese (http://babyone.vn/may-xay-da-nang-braun-mr-530-bolognese-1526.html)
Giá bán : 1.405.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1410_may_xay_thuc_pham_cam_tay_braun_mr400_450 watt_mr_300_soup.jpg (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-braun-450watt-mr-300-soup-1410.html)
Máy xay cầm tay Braun 450watt (MR 300 Soup) (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-braun-450watt-mr-300-soup-1410.html)
Giá bán : 825.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1408_may_xay_cam_tay_inox_braun_mr_500_soup_60 0wtt.jpg (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-inox-braun-mr-500-soup-600wtt-1408.html)
Máy xay cầm tay inox Braun MR 500 Soup (600wtt) (http://babyone.vn/may-xay-cam-tay-inox-braun-mr-500-soup-600wtt-1408.html)
Giá bán : 1.225.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1407_may_vat_cam_braun_mpz6.jpg (http://babyone.vn/may-vat-cam-braun-mpz6-1407.html)
Máy vắt cam Braun MPZ6 (http://babyone.vn/may-vat-cam-braun-mpz6-1407.html)
Giá bán : 540.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png


http://babyone.vn/media/product/250_1406_may_ep_hoa_qua_braun_mp80_600w.jpg (http://babyone.vn/may-ep-hoa-qua-braun-mp80-600w-1406.html)
Máy ép hoa quả Braun MP80 (600W) (http://babyone.vn/may-ep-hoa-qua-braun-mp80-600w-1406.html)
Giá bán : 1.600.000 VND
http://babyone.vn/includes/images/cart.png
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Siêu thị mẹ và bé Babyone
Tell : 04. 3562.7661 / 0902.614.688 / 0973.912.903
Yahoo: vnbabyone / quangtu_nd2003
Web: babyone.vn (http://babyone.vn/)
Địa chỉ: Số 68, Ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa, HN