PDA

View Full Version : Giày thể thao bán đôi giày dành cho ca sĩtraigadabd
06-03-2013, 10:50 AM
mình có đôi giày cần bán lúc trước mua 200usd bên sing.chưa mang lần nào nay bán lại với giá 1tr5.có fix cho bạn nào mauhttp://www.uphinh.vn/image/stream/1132952.jpghttp://www.uphinh.vn/image/stream/1132952.jpghttp://www.uphinh.vn/image/stream/1132951.jpglẹ.đị chỉ lh 12 huỳnh thiện lộc tân phú.dt 0938125950.
http://www.uphinh.vn/image/stream/1132954.jpghttp://www.uphinh.vn/image/stream/1132950.jpg

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif