PDA

View Full Version : Bóp - ví da ...(Hàng Hiệu) Cần bán túi xách Gucci mới 99%, xách tay US...traigadabd
06-03-2013, 10:50 AM
Tình hình là bà chị sắp về chơi...thiếu tiền xài, bán cái túi Gucci thật để kím tiền du lịch VN...http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/77.gif ace nào có hứng thú thì liên lạc e 01234.173.173
Hình e nó đây, sáng tối, đèn mờ đầy đủ...
http://www.uphinh.vn/image/stream/1133202.png (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fview%2F1133 202.png)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1133203.png (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fview%2F1133 203.png)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1133204.png (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fview%2F1133 204.png)
http://www.uphinh.vn/image/stream/1133205.png (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fview%2F1133 205.png)
Bao gồm túi lớn + với cái bóp nhỏ luôn nhé...
http://www.uphinh.vn/image/stream/1133201.png (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fwww.uphinh.vn%2Fimage%2Fview%2F1133 201.png)
(2 món) gía mới mua là $1300...nay để lại $900...còn mới 99%...da k nhăn nheo gì hết nhé...gần như mới

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif