PDA

View Full Version : Giày dép WebGiầyHiệu.Com: SALE 20% Clarks, Cavalli, Puma, Tommy, Levi's, XIT, Simon, ...traigadabd
06-03-2013, 03:25 PM
WebGiayHieu.Com – Chuyên cung cấp các loại giầy da xuất khẩu dành cho Nam các thương hiệu nổi tiếng: Clarks, Roberto Cavalli, Puma, Tommy, Levi's, XIT, các loại giầy motô (Sorel), ...
WebGiayHieu.Com sẽ mang lại cho khách hàng các loại giầy thương hiệu, đẹp, và chất lượng cao với giá cả phải chăng.
--------------------------------------------Chương trình khuyến mãi nhân dịp khai trương
(Áp dụng đến hết 30/06/2013)

Giày Clarks
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)Mã số C001
(size 40, 41, 42, 43)
Giá gốc: 850k
Giá sale: 680k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C001_zpsa99d4f91.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C001_zpsa99d4f91.jpg.html )
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C001_2_zps9a0f9f9a.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C001_2_zps9a0f9f9a.jpg.ht ml)
-----------------------------------------------------------------
Mã số C002
(Size 40, 41, 42, 43)
Giá gốc: 850k
Giá sale: 680k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C002_zpsb8b6bd1e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C002_zpsb8b6bd1e.jpg.html )
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C002_2_zps77859a6d.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C002_2_zps77859a6d.jpg.ht ml)

-----------------------------------------------------------------
Mã số C003
(Size 40, 41, 42, 43)
Giá gốc: 850k
Giá sale: 680k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C003_2_zps5ef00dac.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C003_2_zps5ef00dac.jpg.ht ml)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C003_zps9571aeea.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C003_zps9571aeea.jpg.html )

-----------------------------------------------------------------
Mã số C004
(Size 40, 41, 42, 43)
Giá gốc: 850k
Giá sale: 680k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C004_3_zps6b1ddbff.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C004_3_zps6b1ddbff.jpg.ht ml)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C004_4_zps6104c01c.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C004_4_zps6104c01c.jpg.ht ml)
-----------------------------------------------------------------
Mã số C005
(Size 40, 41, 42, 43)
Giá gốc: 850k
Giá sale: 680k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C005_zps0d35d6f3.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C005_zps0d35d6f3.jpg.html )
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C005_4_zpsde41ccec.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C005_4_zpsde41ccec.jpg.ht ml)
-----------------------------------------------------------------
Mã số C006
(Size 40, 41, 42, 43)
Giá gốc: 850k
Giá sale: 680k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C006_2_zps2551bff8.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C006_2_zps2551bff8.jpg.ht ml)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C006_5_zps8c4c677e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C006_5_zps8c4c677e.jpg.ht ml)
-----------------------------------------------------------------
Mã số C007
(Size 40, 41, 42, 43)
Giá gốc: 850k
Giá sale: 680k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C007_zpsecbb40c4.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C007_zpsecbb40c4.jpg.html )
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Clarks_C007_5_zps380f0cd5.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FClarks_C007_5_zps380f0cd5.jpg.ht ml)
Giày Puma
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)
Mã số P001
(size 42)
Giá gốc: 800k
Giá sale: 640k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Puma_P001_zps3fabfbf6.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FPuma_P001_zps3fabfbf6.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Puma_P001_2_zps4df54186.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FPuma_P001_2_zps4df54186.jpg.html )
-----------------------------------------------------------------
Mã số P002
(size 41)
Giá gốc: 800k
Giá sale: 640k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Puma_P002_zps9d44b0f1.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FPuma_P002_zps9d44b0f1.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Puma_P002_3_zpsddabda92.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FPuma_P002_3_zpsddabda92.jpg.html )
Giày Roberto Cavalli
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)
Mã số RC001
(size 43)
Giá gốc: 1400k
Giá sale: 1120k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/RobertoCavalli_RC001_3_zps4ec8346c.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FRobertoCavalli_RC001_3_zps4ec834 6c.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/RobertoCavalli_RC001_2_zps2af0d859.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FRobertoCavalli_RC001_2_zps2af0d8 59.jpg.html)
Giày Simon
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)
Mã số S001
(size 42)
Giá gốc: 990k
Giá sale: 792k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Simon_S001_zps55c5a230.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FSimon_S001_zps55c5a230.jpg.html)

http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Simon_S001_4_zps58f95892.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FSimon_S001_4_zps58f95892.jpg.htm l)
Giày Tommy
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)
Mã số T001
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T001_zps84341467.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T001_zps84341467.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T001_4_zps931b18ac.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T001_4_zps931b18ac.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T002
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T002_zpse3302502.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T002_zpse3302502.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T002_3_zps4b821d57.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T002_3_zps4b821d57.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T003
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T003_zps67764000.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T003_zps67764000.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T003_4_zpsadc3812d.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T003_4_zpsadc3812d.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T004
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 650k
Giá sale: 520k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T004_zps94648c4f.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T004_zps94648c4f.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T004_3_zps90bd8046.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T004_3_zps90bd8046.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T005
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 650k
Giá sale: 520k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T005_zps09ed7f5e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T005_zps09ed7f5e.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T005_2_zpsaf945696.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T005_2_zpsaf945696.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T006
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T006_zps3fda6d0e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T006_zps3fda6d0e.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T006_3_zps0d78eb3e.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T006_3_zps0d78eb3e.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T007
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 650k
Giá sale: 520k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T007_zps14fa283a.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T007_zps14fa283a.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T007_3_zps2caf40ab.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T007_3_zps2caf40ab.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T008
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T008_zpsc243b7f1.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T008_zpsc243b7f1.jpg.html)
-----------------------------------------------------------------
Mã số T009
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 650k
Giá sale: 520k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T009_zpsb42aa3ef.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T009_zpsb42aa3ef.jpg.html)
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Tommy_T009_4_zps72e7489c.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FTommy_T009_4_zps72e7489c.jpg.htm l)
Giày Levi's
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)
Mã số L001
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Levis_L001_2_zps300d9ad9.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FLevis_L001_2_zps300d9ad9.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số L002
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Levis_L002_2_zps3e9dc290.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FLevis_L002_2_zps3e9dc290.jpg.htm l)
-----------------------------------------------------------------
Mã số L003
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Levis_L003_zps62ed3cf2.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FLevis_L003_zps62ed3cf2.jpg.html)
-----------------------------------------------------------------
Mã số L004
(size 40, 41, 42)
Giá gốc: 550k
Giá sale: 440k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Levis_L004_zps7e44b0f9.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FLevis_L004_zps7e44b0f9.jpg.html)
Giày XIT
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)
Mã số X001
(size 42)
Giá gốc: 700k
Giá sale: 560k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/XIT_X001_zps97b232a1.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FXIT_X001_zps97b232a1.jpg.html)
-----------------------------------------------------------------
Mã số X002
(Size 42)
Giá gốc: 700k
Giá sale: 560k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/XIT_X002_zpsbcf891a2.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FXIT_X002_zpsbcf891a2.jpg.html)
Giày Bụi - Xe moto
(Chụp hình thật nên mẫu giày bên ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa)
Mã số B001
Giá gốc: 1200k
Giá sale: 960k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Bui_B001_zpsaca372e0.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FBui_B001_zpsaca372e0.jpg.html)
Mã số B002
Giá gốc: 1200k
Giá sale: 960k
http://i1302.photobucket.com/albums/ag122/webgiayhieu/Bui_B002_zps202af1e0.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fs1302.photobucket.com%2Fuser%2Fwebg iayhieu%2Fmedia%2FBui_B002_zps202af1e0.jpg.html)

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif