PDA

View Full Version : Giày dép Giầy PEDRO xách taytraigadabd
06-03-2013, 05:09 PM
Mình được người nhà ở nước ngoài mua cho đôi giày Pedro, nhưng chân mình hơi nhỏ, mang không vừa, nên muốn để lại cho ai thích hợp hơn mình.
Giầy mới 100%, mình chưa sử dụng lần nào.
Mình thấy giá ở Parkson bán giầy này hơn 4 triệu, vậy mình để lại giá 2 triệu.
LH: 0937555797, tĩnh lộ 10, Bình Tân. Gần bùng binh phú lâm.
hình thật: (lick vào hình để xem hình lớn)
http://s13.postimg.org/9w7ntl3sj/IMG_0757.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2F9w7ntl3sj%2F) http://s13.postimg.org/tgqsa3trn/IMG_0758.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Ftgqsa3trn%2F) http://s13.postimg.org/qnxkq2tf7/IMG_0759.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fqnxkq2tf7%2F)
http://s13.postimg.org/grwhqfnn7/IMG_0760.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fgrwhqfnn7%2F) http://s13.postimg.org/xgxxmck8j/IMG_0761.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fxgxxmck8j%2F) http://s13.postimg.org/7b6ojt3sj/IMG_0763.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2F7b6ojt3sj%2F)
http://s13.postimg.org/qub9t62k3/IMG_0764.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fqub9t62k3%2F) http://s13.postimg.org/pukyxgneb/IMG_0765.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fpukyxgneb%2F) http://s13.postimg.org/5d4lzk0oj/IMG_0766.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2F5d4lzk0oj%2F)
http://s13.postimg.org/i72nswe43/IMG_0767.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Fi72nswe43%2F) http://s13.postimg.org/rg4u30n03/IMG_0768.jpg (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpostimg.org%2Fimage%2Frg4u30n03%2F)
http://pedroshoes.com/men.html (http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc9 24805c0&u=http%3A%2F%2Fpedroshoes.com%2Fmen.html)

http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif