PDA

View Full Version : HCM - 1 Số Mẫu Đồng Hồ Casio Edifice - Chính Hãng - FullBoxKhotrangsuc
09-08-2012, 09:38 PM
Người Nhà Vừa Đi Du Lịch Về Có 1 Số Đồng Hồ Casio Edifice Chính hãng fullbox ( Vì Là Hàng Xách Tay Nên Ko có thẻ BH , Nhưng Mình Sẽ Bảo Hành Cho Các Bạn , Trục Trặc Gì Cứ Liên Hệ MÌnh ) - Hàng Xách tay cực đẹp cho ACE Nha.......


MS1 : 2tr4
http://nq4.upanh.com/b3.s29.d2/ae20b2866a65730cf6982abfff34207b_48919474.img0209r esize.jpg (http://www.upanh.com/img_0209_resize_upanh/v/drs5dn1h4co.htm)

MS2 : 2tr7
http://nq5.upanh.com/b2.s32.d1/e53fc371ea9e09fad4c74d7b48f429e7_48919475.img0203r esize.jpg (http://www.upanh.com/img_0203_resize_upanh/v/7rs72n9hdcx.htm)

MS3 3 : 2tr5
http://nq6.upanh.com/b5.s31.d1/7972fc2c64dbb6e05b9a44005cdb8bb4_48919476.img0204r esize.jpg (http://www.upanh.com/img_0204_resize_upanh/v/4rsc1n2h4cz.htm)

MS4 : 2tr5
http://nq8.upanh.com/b6.s30.d2/aa0df6fc8f0fc484078286a5a4c4ffa2_48919478.img0205r esize.jpg (http://www.upanh.com/img_0205_resize_upanh/v/9rs53n3h7cu.htm)

MS5 : 2tr2
http://nq0.upanh.com/b3.s32.d2/13c82c54803608ff3cd6c7bfcdbdfcac_48919480.img0206r esize.jpg (http://www.upanh.com/img_0206_resize_upanh/v/crs22n6h5ca.htm)

MS6 : 2tr ( E này là dòng beside , dây da rất đẹp nhá )
http://nq2.upanh.com/b1.s31.d1/95779321e6d1b0ab846388f6db339125_48919482.img0207r esize.jpg (http://www.upanh.com/img_0207_resize_upanh/v/4rs56n8hccf.htm)

MS7 : 2tr5
http://nq4.upanh.com/b4.s31.d2/d10bc41e86ab1314594a2e1461b230af_48919484.img0208r esize.jpg (http://www.upanh.com/img_0208_resize_upanh/v/8rs13n1h1cg.htm)

DT : 0909669961

DC : 112 E Hoàng Diệu P12 Q4