PDA

View Full Version : Toàn Quốc - NHẪN KIỂU MỸ!!!BẠC 925,ĐẸP,GIÁ MỀM.Khotrangsuc
09-08-2012, 09:38 PM
nhẫn mới kính các bác . hàng đẹp, sắc nét.
bác nào kết cứ alo e HOÀNG 0948301234
ms40 size 20 hột màu xanh.

http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_1562.png
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_1563.png
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2687.jpg

ms 41 size 18,5 hột vuông màu đen

http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2652.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2653.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2654.jpg
ms42 size 20,5 hột xanh
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2658.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2659.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2661.jpg
ms43 size 19,5 hột xanh
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2664.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2666.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2667.jpg

ms44 size 21 hột đỏ
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2670.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2669.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2668.jpg

ms45 size 21 hột xanh
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2675.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2674.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2672.jpg
ms46 size 19 hột xanh
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2678.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2677.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2676.jpg

ms47 size 19 hột xanh
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2679.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2680.jpghttp://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2681.jpg

ms48 size 17,5 hột vuông đen
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2682.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2683.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2684.jpg

ms49 size 18,5 hột xanh
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2685.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2686.jpg
http://i1057.photobucket.com/albums/t389/nguyenhoang999/IMG_2687.jpg

maianhco
01-12-2013, 04:41 PM
uppppppppppppp