PDA

View Full Version : Hcm - shopbinbin chuyên cung cấp đồ dùng đồ chơi trẻ em nội ngoại nhậpmevabe
09-08-2012, 09:38 PM
[*=center]
SHOP BINBIN CHUYÊN CUNG CẤP ĐỒ DÙNG VÀ ĐỒ CHƠI TRẺ EM NỘI NGOẠI NHẬP
[*=center]ĐC:1057 CMT8,P7,Q.TÂN BÌNH TPHCM
[*=center]ĐT:0908419709_0839778369
[*=center]WEB:WWW.BINBINBABYSHOP.VN (http://WWW.BINBINBABYSHOP.VN)
[*=center]EMAIL:BINBINBABYSHOP@GMAIL.COMhttp://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120817115738vIRlnoehDG.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-901-31716)
Xe lắc 901 (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-901-31716)

360,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120816113049xdPXOWMXlM.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2009a-31463)
Xe trượt Scooter 2009A (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2009a-31463)

285,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/201208161124081wpGuUkwOx.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-2001s-31456)
XE TRƯỢT 2001S (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-2001s-31456)

470,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/2012072820203626lGwOAuB.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xa-lac-oto-2428-29176)
Xa lắc ôtô 2428 (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xa-lac-oto-2428-29176)

460,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120728201430Isam2toKYd.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-o-to-day-chan-29174)
Xe ô tô đẩy chân (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-o-to-day-chan-29174)

500,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/201207282006184iwrynleND.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-1258-29173)
XE LẮC 1258 (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-1258-29173)

350,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120727125118x58uGuqwZL.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-day-3-banh-sr-12-28967)
XE ĐẨY 3 BÁNH SR-12, (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-day-3-banh-sr-12-28967)

570,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120727120438IMPp2O9xNj.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2009c-28957)
Xe trượt scooter 2009C (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2009c-28957)

480,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120725112733gwpWBYgr0B.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2-banh-k-14-superman-bx3m-28539)
Xe 2 bánh K.14 Superman BX3M (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2-banh-k-14-superman-bx3m-28539)

400,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/201207251120367Q8Zw7Y877.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2-banh-k-44-power-28535)
Xe 2 bánh K.44 Power (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2-banh-k-44-power-28535)

400,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120725110205Ed19t7GLw3.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2-banh-k-18-batmax-bx3m-28520)
Xe 2 bánh K.18 Batmax BX3M (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2-banh-k-18-batmax-bx3m-28520)

400,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120722114204aKFchIo7N.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2b-nu-mygirl-14-inch-27932)
Xe 2B nữ Mygirl 14 inch (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-2b-nu-mygirl-14-inch-27932)

490,000 VNĐ


SHOP BINBIN CUNG CẤP ĐỒ ĐỒ CHƠI TRẺ EM
ĐC:1057 CMT8,P7,Q,TAN BÌNH TPHCM
ĐT:0839778369_0908419709
WEB:WWW.BINBINBABYSHOP.V (http://www.binbinbabyshop.vn/)N[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120715171551l7DEIkAjeF.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2006s-27264)
Xe trượt scooter 2006S (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2006s-27264)

350,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/201207151718406Z5WWzfzL5.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2004s-27263)
Xe trượt Scooter 2004S (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-truot-scooter-2004s-27263)
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120629080312jT1thFHplB.gif (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-the-thao-n2-xanh-duong-24086)
Xe lắc thể thao N2 - Xanh dương (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-the-thao-n2-xanh-duong-24086)

510,000 VNĐ
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/201206290800440CPOz65sKF.gif (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-the-thao-n2-hong-24085)
Xe lắc thể thao N2 - Hồng (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-the-thao-n2-hong-24085)

510.000
[*=center]

http://numbala.vn/uploads/gianhang/sanpham/20120629075031sWYWJlQNrH.jpg (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-the-thao-3101-24084)
Xe lắc thể thao 3101 (http://binbinbabyshop.vn/chi-tiet/xe-lac-the-thao-3101-24084)

450.000

haanh21
01-04-2013, 11:55 AM
bay na'o