PDA

View Full Version : Toàn Quốc Chuyên làm dây chuyền mặt chữ, dây chuyền theo tên theo yêu cầu, chất liệu bphukien_thoitrang
03-07-2013, 10:16 PM
Shoptinhnhan.vn (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/)
Số 16 Ngõ 185 Chùa Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.6675.3234 - 0985.910.350 - 012.4464.9399
Hỗ trợ trực tuyến ym!: http://opi.yahoo.com/online?u=thuynp83&m=g&t=5 (http://www.trieudo.com/links.php?url=ymsgr:sendim?thuynp83) thuynp83 (http://www.trieudo.com/links.php?url=ymsgr:sendim?thuynp83) http://opi.yahoo.com/online?u=nguyenphuthuy_bk&m=g&t=5 (http://www.trieudo.com/links.php?url=ymsgr:sendim?nguyenphuthuy_bk) nguyenphuthuy_bk (http://www.trieudo.com/links.php?url=ymsgr:sendim?nguyenphuthuy_bk)
TP.HCM: 78C38 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Quận Gò Vấp
Shop chuyên bán buôn bán lẻ trang sức cỏ 4 lá may mắn:Dây chuyền, mặt dây chuyền cỏ 4 lá
Lắc tay, lắc chân cỏ 4 lá
Móc chìa khóa, móc điện thoại cỏ 4 lá


Trang sức bạc:Dây chuyền mặt chữ, lắc tay mặt chữ, nhẫn mặt chữ bạc ta
Nhẫn đôi, nhẫn cặp, nhẫn nam nữ bằng bạc ta
Lắc tay, lắc chân theo yêu cầu
Mặt dây chuyền bằng bạc ta theo yêu cầu


Sản phẩm gối:
Gối vuông, gối trái tim, gối chữ nhật, gối tròn, gối khúc xương, gối ôm thiết kế theo yêu cầu
Trang chủ (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/index.php?route=common/home) » Trang Sức Bạc (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac) » Dây chuyền, lắc theo tên (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten)
http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/thuhadctt-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t109.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/linh001-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t100.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/dcchau01-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t039.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/anhsaodc01-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t114.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/tin01-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t020.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/iloveyou001-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t042.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/min03-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t018.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/Day-chuyen-lac-tay-theo-ten/thuhien-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t002.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/dcttdl001-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t047.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/dctthong0000-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t112.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/hgiay001-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t036.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/babydc1-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t127.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/dcthu001-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t028.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/sudctt00001-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t115.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/hoandctt1-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t117.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/Day-chuyen-lac-tay-theo-ten/thuydung01-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t014.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/haiyendctt1-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t120.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/Day-chuyen-lac-tay-theo-ten/khanhvy1-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t001.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/buoidctt1-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t119.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/dclttt3/beelee01-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t110.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/dcttbee001-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t043.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/Day-chuyen-lac-tay-theo-ten/bin4-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t004.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/daychuyen-lactay2/iloveyoutienghan1-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t029.html)http://shoptinhnhan.vn/image/cache/data/Trang-suc-bac/Day-chuyen-lac-tay-theo-ten/hungbeo4-228x228.jpg (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten/day-chuyen-lac-tay-theo-ten-t015.html)1 2 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=2) 3 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=3) 4 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=4) 5 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=5) 6 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=6) 7 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=7) 8 (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=8) > (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=2) >| (http://www.trieudo.com/links.php?url=http://shoptinhnhan.vn/trang-suc-bac/day-chuyen-lac-theo-ten?page=8)
Hiển thị 1 đến 10 trong 79 (8 Trang)

Anh chị đọc xong cho em xin comment nhé,
Xin trân trọng cảm ơn !