PDA

View Full Version : HCM - cần bán 2 chai dầu thơm hiệu CK 200ml & HUGO BOSS 50ml hàng XT từ mỹkhomypham
09-09-2012, 12:32 AM
ông chú về cho 1 mớ dầu thơm, dư k sài đến. k choi hang gia ,mua ban tai nha

chai CK 200ml gia 800k
chai HUGO BOSS gia 600k

http://nq7.upanh.com/b4.s29.d1/6c0b22517f21a347a63e273ee3d308f5_48927347.img0708c opy.jpg (http://www.upanh.com/img_0708_-_copy_upanh/v/7rs90q2k3pm.htm)http://nq0.upanh.com/b1.s30.d1/ffe63acabe35a31c4f47643b7eec5c16_48927350.img0710. jpg (http://www.upanh.com/img_0710_upanh/v/4rs9cqfk4po.htm)ngoài ra e còn 1 mớ dầu thơm hiệu VICTORIA XT từ mỹ về. bán giá thấp hơn giá thị trường (ví dụ chai VICTORIA có giá 50$ , bên mình bán 40$, ae nào lấy nhiu sẽ có giá cực tốt
) . ae nào lấy số lượng sẽ có giá cực tốt


http://nq5.upanh.com/b2.s32.d1/f04d67f7627cdb10eec4ead389a1dfe0_48927405.img0760. jpg (http://www.upanh.com/img_0760_upanh/v/3rs32q4scnm.htm)http://nq5.upanh.com/b4.s30.d2/ba857c1df7089c76bcde0e5ec770b3e7_48927415.img0761. jpg (http://www.upanh.com/img_0761_upanh/v/9rs2cqes1np.htm)http://nq4.upanh.com/b1.s32.d2/40fc487979ea3605d31e961b081f6fee_48927424.img0762. jpg (http://www.upanh.com/img_0762_upanh/v/4rs6fqfs4if.htm)http://nq4.upanh.com/b6.s31.d1/de24b01f90eeb91e23f83d14793bffbe_48927434.img0763. jpg (http://www.upanh.com/img_0763_upanh/v/4rsf6q5sati.htm)http://nq2.upanh.com/b3.s31.d2/37c7a3475b79e4a48c546cfde83f0d28_48927452.img0764. jpg (http://www.upanh.com/img_0764_upanh/v/8rs70q9s8tk.htm)http://nq3.upanh.com/b6.s31.d1/72d671163dea32f3a613a46bba721c70_48927463.img0765. jpg (http://www.upanh.com/img_0765_upanh/v/0rseaqesetj.htm)http://nq1.upanh.com/b5.s31.d1/69f2040093ff6317b28e7fc1c34b407a_48927471.img0766. jpg (http://www.upanh.com/img_0766_upanh/v/crs03qes7vr.htm)http://nq9.upanh.com/b2.s29.d1/1f8eb04cabb04ab313fc4c0581b16b7e_48927479.img0767. jpg (http://www.upanh.com/img_0767_upanh/v/ers91q8s6vb.htm)http://nq9.upanh.com/b4.s31.d2/206c101117423d0a355dff2480eb147b_48927489.img0768. jpg (http://www.upanh.com/img_0768_upanh/v/frsb3qcsdud.htm)http://nq9.upanh.com/b2.s32.d1/ee8d928a4a012d57ae6cdc175de30ce0_48927509.img0769. jpg (http://www.upanh.com/img_0769_upanh/v/5rsdbq0sdum.htm)http://nq1.upanh.com/b2.s32.d2/e3b98e8633bb177f4744a58ee65e9328_48927521.img0770. jpg (http://www.upanh.com/img_0770_upanh/v/9rsf2q2s7eb.htm)http://nq3.upanh.com/b6.s31.d1/b953571771c86e0639a6a8fa81daf2ed_48927523.img0771. jpg (http://www.upanh.com/img_0771_upanh/v/brs7fq6scee.htm)http://nq8.upanh.com/b5.s31.d1/4fdb4f317ee38dbf3145703f35efd3ba_48927528.img0772. jpg (http://www.upanh.com/img_0772_upanh/v/7rs02q1s3eg.htm)http://nq3.upanh.com/b3.s31.d1/bf24d9f82afea068866247fea26090b4_48927533.img0773. jpg (http://www.upanh.com/img_0773_upanh/v/drsbdqfs9es.htm)http://nq2.upanh.com/b2.s29.d1/394e2a3a1d96ecb89f0c5add9ff4863c_48927542.img0774. jpg (http://www.upanh.com/img_0774_upanh/v/drs16qfsfef.htm)http://nq0.upanh.com/b5.s29.d1/2827e25ecb1f225b4f356e67e67a2922_48927550.img0775. jpg (http://www.upanh.com/img_0775_upanh/v/0rs80q6s2zv.htm)http://nq6.upanh.com/b1.s29.d1/532373afbf7b3eeabc80d0c7e80f851d_48927556.img0776. jpg (http://www.upanh.com/img_0776_upanh/v/9rs67qas3dk.htm)http://nq9.upanh.com/b5.s32.d2/37b2bd53e6ec7ca395854d1e30557c03_48927569.img0777. jpg (http://www.upanh.com/img_0777_upanh/v/drs89qbs1qe.htm)http://nq1.upanh.com/b3.s30.d1/c070a9af7cead9221a40dfaaabd81bcb_48927581.img0778. jpg (http://www.upanh.com/img_0778_upanh/v/2rs59qcs8qx.htm)http://nq8.upanh.com/b2.s29.d1/9f658fb854adb8d06904de87ad94bc11_48927598.img0779. jpg (http://www.upanh.com/img_0779_upanh/v/drs29q2s1hi.htm)http://nq9.upanh.com/b2.s30.d1/446e0b4de139a890700297a5f764c4b4_48927609.img0780. jpg (http://www.upanh.com/img_0780_upanh/v/2rs06q9s0hp.htm)

Huỳnh Đình Nghĩa
Địa chỉ : 60 phan xích long F1 quận phú nhuận
http://www.gsmsaigon.vn/images/smilies/biggrin.gifVCB: 0071005522009http://www.gsmsaigon.vn/images/smilies/biggrin.gifAGRIBANK :1901206094929http://www.gsmsaigon.vn/images/smilies/biggrin.gifDONGA: 0101426892http://www.gsmsaigon.vn/images/smilies/biggrin.gifVIETINBANK :711A17675744
yahoo: tony_nghia_86
ĐT: 0945.222226 & 01999.474747