Đăng ký tài khoản

Đăng ký tại KhoGiaRe - Diễn đàn Mua Bán, Rao vặt

Thông tin cần phải nhập

Xin mời nhập Tên tài khoản bạn muốn dùng trong diễn đàn.

Nhập Mật khẩu cho tài khoản của bạn. Chú ý: Mật khẩu phân biệt chữ HOA và chữ thường.

Xin mời nhập địa chỉ Email của bạn.

Vào google search tìm >> Máy in hóa đơn >>Click kết quả có thietbibanhang... Kéo xuống dưới cùng và click vào mục "Về chúng tôi " COPY mã đăng ký và PASTE xuống dưới đây

Thông tin cần thêm (Hồ sơ)

Ngày sinh của bạn được hiển thị vài nơi trong diễn đàn. Chỉ có Ban quản trị mới nhìn thấy thông tin này, bạn nên chọn để dấu Ngày sinh ở tùy chọn bên dưới.

Thông tin thêm

Nếu bạn được giới thiệu bởi thành viên trong diễn đàn KhoGiaRe - Diễn đàn Mua Bán, Rao vặt, nhập tên tài khoản của họ vào đây.