Mới Về Ít Sim Viettel 10S
AE Ai Kết Thì Call:
Không Thì Để Lại Địa Chỉ Mình Liên Hệ.
Mình Giao Hàng Bên Bãi Cháy và Khu Hòn Gai.
Còn Các AE Ở Xa Chuyển Khoản Vào TK Mình.
Mình Nhận Được Tiền Rồi Sẽ Chuyển Hàng Đến. Tận Nơi Theo Yêu Cầu Của AE.

Liên Hệ: Nguyễn Văn Tân
0968.112.115
096.68.69.368


0979.104.104 -XXX Đã Bán
016.597.56789 - XXX Đã Bán
0963.622.722 - 1T8
0963.557.559 - 3T2
0968.00.90.90 - 1T8
0963.033.133 - 1T8
0966.550.558 - 1T8
0968.112.115 - XXXXX
0963.266.366 - 2T7
0962.166.266 - 3T2
0963.355.655 - 2T
0963.220.221 - 1T8
0963.099.299 – 2T4
0963.455.855 – 2T

Hàng 11 Số


01678.75.4444 – XXX Đã bán
01669.12.4444 - XXX Đã bán
0165.997.4444 – XXX Đã Bán
0168.776.4444 - XXX Đã Bán
01688.59.4444 - XXX Đã bán
0168.957.4444 -
XXX Đã bán
0169.973.4444 -
XXX Đã bán
0166.587.4444 -
XXX Đã bán
0166.807.4444 - XXX Đã bán
0167.389.4444 - XXX Đã bán
01668.326.326 - XXX Đã bán
01673.826.826 - XXX ĐÃ Bán
01669.352.352 - XXX Đã Bán
01679.528.528 - 350K
01679.601.601 - 350K
01669.608.608 - 350K
01669.602.602 - 350K
01653.055.055 - 300K
01653.211.211 - 300K
01678.473.473 - 300K
01679.476.476 - 300K
01677.561.561 - 300K
01668.384.384 - 300K
01668.524.524 - 300K
01678.531.531 - 300K
01669.347.347 - 300K
01672.590.590 - 300K
01676.785.785 - 300K
01668.473.473 - 300K
01668.340.340 - 300K
01668.348.348 - 300K
01669.560.560 - 300K
01677.426.426 - 300K
01667.320.320 - 300K
01676.842.842 - 300K
01679.625.625 - 300K
01655.728.728 - 300K
01679.524.524 - 300K