[CENTER][CENTER][B][I]Mr Nam: 0973 38 36 36 - Cung cấp quạt hút công nghiệp, quạt thông gió nhà xưởng[/I][/B][/CENTER][CENTER][B][I]QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP[/I][/B][/CENTER][CENTER]*[/CENTER][CENTER]*[/CENTER][/CENTER][h=2][I][FONT=Calibri]Quạt hút công nghiệp[/FONT][/I][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][B]là loại quạt dùng để h[/B][/FONT][COLOR=black][B]út không khí nóng, oi bức bên trong nhà xưởng ra ngoài tạo điều kiện đưa không khí thiên nhiên vào nhà xưởng, tạo sự thông thoáng, cải thiện môi trường. [/B][/COLOR][/h][h=2][COLOR=black][B]Có [URL="http://www.youtube.com/watch?v=jMYDf4q--8o"]Quạt hút công nghiệp, thông gió làm mát nhà xưởng[/URL] rất nhiều loại [/B][/COLOR][I][COLOR=black]quạt hút công nghiệp [/COLOR][/I][COLOR=black][B]nhưng trong hệ thống làm mát nhà xưởng ta phải dùng loại [/B][/COLOR][I][COLOR=black]quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] có những đặc điểm như sau:[/B][/COLOR][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] lưu lượng lớn.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] độ ồn thấp, tiêu tốn ít năng lượng.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] vận hành ổn định, tuổi thọ cao.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] vừa sử dụng trong hệ thống hút vừa có thể sử dụng trong hệ thống đẩy.[/B][/COLOR][/h][h=2][COLOR=black][B]Thông thường đối với hệ thống [/B][/COLOR][I][COLOR=black]làm mát bằng hơi nước [/COLOR][/I][COLOR=black][B]thường sử dụng loại [/B][/COLOR][I][COLOR=black]quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] 6 cánh có chớp che mưa để bảo vệ.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][B][B]Vị trí lắp đặt[/B][/B][B] [/B]quạt hút công nghiệp[B]:[/B][/h][h=2][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] được lắp đặt trên tường phân xưởng: [/B][/COLOR]quạt hút công nghiệp[COLOR=black][B] hút các khí nặng mùi đẩy ra bên ngoài. [/B][/COLOR][COLOR=black]Quạt [/COLOR]hút công nghiệp[COLOR=black][B] thường được sử dụng trong các nhà máy nhiệt luyện, nhà máy đúc, nhà máy nhựa, các công ty may mặc, nhà máy mạ điện, nhà máy hóa chất, v.v…[/B][/COLOR][B][/B][/h][B][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][/B][B][COLOR=black] [/COLOR][/B]được sản xuất trên dây truyền hiện đại công nghệ mới của Châu Âu. Lưu lượng gió lớn, [B][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][/B][B][COLOR=black] [/COLOR][/B][COLOR=black]có[/COLOR]cánh được làm từ inox dập gân tạo độ cứng cao. Khung ngoài bằng tôn và có lưới bảo vệ. Động cơ [B][I][COLOR=black]Quạt hút [/COLOR][/I][/B]kéo bằng dây culoa tạo cho quạt có tốc độ cao.
Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=jMYDf4q--8o