Bạn đang cần một phần mềm để quản lý các danh mục hàng hóa,các đầu sách,chế độ thu chi,các khách hàng thường xuyên giao dịch với công ty,hay quản lý sinh viên, học sinh của mình hay chỉ đơn giản bạn cần 1 phần mềm để quản lý khách sạn của mình...... hãy liên hệ với tôi theo số máy : 0974563895 hoặc theo địa chỉ email sau : romanticky1@gmail.com tôi sẽ giúp các bạn có 1 phần mềm quản lý ưng ý nhất.
p/s : Ngoài lập trình phần mềm mình còn có thể nhận làm đồ án quản lý bằng visual studio và sql 2008.Mình còn có thể giúp các bạn nào ở xa cài đặt phần mềm và ghost lại máy từ xa.