[CENTER][CENTER][I][B]Mr Nam 0973 38 36 36- 0936 183 566[/B][/I][/CENTER][CENTER][I][B]CUNG CẤP PHÂN PHỐI [/B][/I][/CENTER][CENTER][I][B]TẤM GIẤY LÀM MÁT COOLING PAD.[/B][/I][/CENTER][CENTER]*[/CENTER][CENTER]*[/CENTER][/CENTER][I][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/tam-giay-trao-doi-nhiet-cooling-pad.html"][COLOR=windowtext][B][FONT=Arial]Tấm giấy làm mát[/FONT][/B][/COLOR][/URL][B][FONT=Arial] cooling pad[/FONT][/B][/I][B][FONT=Arial] [/FONT][/B]được cấu tạo bằng chất liệu đặc biệt, có độ bền cao. [I][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/tam-giay-trao-doi-nhiet-cooling-pad.html"][COLOR=windowtext][B][FONT=Arial]Tấm giấy làm mát[/FONT][/B][/COLOR][/URL][B][FONT=Arial] cooling pad[/FONT][/B][/I] với cấu trúc hình tổ ong giúp cho nước sạch và không khí được lưu thông dễ dàng. [I][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/tam-giay-trao-doi-nhiet-cooling-pad.html"][COLOR=windowtext][B][FONT=Arial]Tấm giấy làm mát[/FONT][/B][/COLOR][/URL][B][FONT=Arial] cooling pad[/FONT][/B][/I] tạo điều kiện để không khí trao đổi nhiệt với nước và loại bỏ bụi bẩn trong không khí vào nước. [I][URL="http://codienlanhnp.com/thong-gio-lam-mat-cong-nghiep/tam-giay-trao-doi-nhiet-cooling-pad.html"][COLOR=windowtext][B][FONT=Arial]Tấm giấy làm mát[/FONT][/B][/COLOR][/URL][B][FONT=Arial] cooling pad[/FONT][/B][/I][B] được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: [I]Thông gió làm mát nhà xưởng[/I]. [I]Thông gió làm mát chuồng , trại chăn nuôi....[/I][/B][h=2][B][COLOR=#0000ff]Các ứng dụng chính của [/COLOR][/B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff]* coling pad: [/COLOR][/I][/h][B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff] coling pad[B] [/B][/COLOR][/I][/B]trong chuồng trại chăn nuôi (gà, lợn…)
[B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff] coling pad[B] [/B][/COLOR][/I][/B]*trong nhà kính trồng hoa, rau sạch…
[B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff] coling pad[B] [/B][/COLOR][/I][/B]*trong xưởng may ([I][B][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff]* coling pad:[/COLOR][/B][/I]Cooling pad, Evaporative Ventilator)
[B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff] coling pad[B] [/B][/COLOR][/I][/B]*trong thông thoáng cho nhà xưởng (hệ thống làm mát)
[B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff] coling pad[B] [/B][/COLOR][/I][/B]*trong bộ tăng công suất máy điều hòa.
[B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff] coling pad[B] [/B][/COLOR][/I][/B]*trong bộ tăng công suất tua bin.
[B][I][COLOR=#0000ff]Tấm giấy làm mát[/COLOR][COLOR=#0000ff] [SIZE=7]cooling[/SIZE] pad[B] [/B][/COLOR][/I][/B]*trong tạo ẩm