[CENTER][SIZE=5][B][I]Mr Nam 0973 38 36 36 - 0936 183 566[/I][/B][/SIZE][B][I][SIZE=5]CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH NP VIỆT NAM[/SIZE][/I][/B][B][I][SIZE=5]CUNG CẤP LẮP ĐẶT QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP, QUẠT THÔNG GIÓ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP, MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP[/SIZE][/I][/B][/CENTER][h=2][I]QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP[/I][/h][h=2][SIZE=3]*[/SIZE][/h][h=2]Quạt hút công nghiệp, quạt thông gió nhà xưởng size="3">*[/h][h=2][I][FONT=Calibri]Quạt hút công nghiệp[/FONT][/I][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][B]là loại quạt dùng để h[/B][/FONT][COLOR=black][B]út không khí nóng, oi bức bên trong nhà xưởng ra ngoài tạo điều kiện đưa không khí thiên nhiên vào nhà xưởng, tạo sự thông thoáng, cải thiện môi trường. [URL="http://www.vatgia.com/raovat/6266/8947704/quat-thong-gio-quat-cong-nghiep-hut-gio-nha-xuong.html"]Quạt hút gió nhà xưởng, quạt thông gió công nghiệp[/URL] [/B][/COLOR][/h][h=2][COLOR=black][B]Có rất nhiều loại [/B][/COLOR][I][COLOR=black]quạt hút công nghiệp [/COLOR][/I][COLOR=black][B]nhưng trong hệ thống làm mát nhà xưởng ta phải dùng loại [/B][/COLOR][I][COLOR=black]quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] có những đặc điểm như sau:[/B][/COLOR][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] lưu lượng lớn.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] độ ồn thấp, tiêu tốn ít năng lượng.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] vận hành ổn định, tuổi thọ cao.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][COLOR=black][B]- [/B][/COLOR][I][COLOR=black]Quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] vừa sử dụng trong hệ thống hút vừa có thể sử dụng trong hệ thống đẩy.[/B][/COLOR][/h][h=2][COLOR=black][B]Thông thường đối với hệ thống [/B][/COLOR][I][COLOR=black]làm mát bằng hơi nước [/COLOR][/I][COLOR=black][B]thường sử dụng loại [/B][/COLOR][I][COLOR=black]quạt hút công nghiệp[/COLOR][/I][COLOR=black][B] 6 cánh có chớp che mưa để bảo vệ.[/B][/COLOR][B][/B][/h][h=2][B][B]Vị trí lắp đặt[/B][/B][B] [/B]quạt hút công nghiệp[B]:[/B][/h]