Cửa hàng chúng tôi cần mua số lượng lớn túi nilon đóng cá, cai biết cơ sở nào sản xuất túi nilon thì chỉ giùm chúng tôi.
Liên hệ:
+email : ngoane4@gmail.com
+ĐT: 01667272599