Vương Quang Khải, Phó tổng giám đốc công ty VNG, người phụ trách dự án Zalo

Trong cuộc đua này, hai sản phẩm đang chiếm ưu thế là Zalo (đứng đầu trong thị trường điện thoại iPhone) và Line (đứng đầu thị trường Android). Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Vương Quang Khải, Phó tổng giám đốc công ty VNG, người phụ trách dự án Zalo.