thanh lý dàn xòe nhật, mỹ
1cặp mỹ đỏ chim đang đẻ 600k
1cặp nhật xám đẻ 500k
2cặp nhật xìttiỉmm chim tơ 400k
1e mỹ đỏ tơ 4lông 200k

bắt hết sẽ fix nữa nha

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 525x700.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x525.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x525.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x525.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x525.


liên hệ 0903993547 (q7)