Dư ko sử dụng , cần thanh lý hay đổi con Viettel khác đồng giá !!!

0909.598989 giá 12T

Lien Hệ Thịnh 0925.393939