01673880123(nguyên kít)
01675220123( nguyên kit)
01669752333 (nguyên kít)
01634092222 )nguyên kít)
01634372222(nguyên kít
01669752333 (đã kích ảo tk 100k)

01639123455 (đã kích ảo tk 100k)
01656677111 (đã kích ảo tk 100k)
01672233111 (đã kích ảo tk 100k)
01649944111 (đã kích ảo tk 100k)
01679900333 (đã kích ảo tk 100k)
01693203456 (đã kích ảo tk 100k)
0974 354 369 (đã kích ảo tk 50k)
0972 527 369 (đã kích ảo tk 50k)
0963 05 07 97 (đã kích ảo tk 50k)
0972 590 006 (đã kích ảo tk 50k)

bán cả lô giá 130k/1sim
call 01655900000
yahoo:newlife0108
địa chỉ 78a-f3 đại kim-hoàng mai hà nội