Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với M.I.C.E Team – Carnival Group qua email: mice@carnivalvn.com hoặc phutran.mice@carnivalvn.com – 0902 493 293Carnival TourM.I.C.E Team