Thép ống đúc phi 21, ống hàn phi 27 ống mạ kẽm phi 219
Ống thép phi 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 51 x (3.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 60 x (3.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 76 x (3.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 89 x (3.5~19.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 108 x (3.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 114 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 140 x (3.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 159 x (3.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 219 x (3.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 273 x (3.0~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 325 x (4.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 406 x (4.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 510 x (5.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 610 x (5.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mail: theptruongthinhphat@gmail.com
Web: http://thepong.vn/
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Mr : Đức: 0916.415.019
Đt: : 06503 719 330
Fax: 06503 719 123
Xem them : Thép ống, Thép ống đúc, Thép ống hàn, Ống thép, Ống Thép đúc, Ống thép hàn , ống kẽm, ống mạ kẽm