Thép ống đúc phi 108, ống hàn phi 219, ống mạ kẽm phi 273
Ống thép phi 108 x (4.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 114 x (4.5~27.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 159 x (6.0~28.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x (7.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 219 x (7.0~29.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 273 x (7.0~20.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 325 x (8.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 406 x (4.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mail: theptruongthinhphat@gmail.com
Web: http://thepong.vn/
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Mr : Đức: 0916.415.019
Đt: : 06503 719 330
Fax: 06503 719 123
Xem them : Thép ống, Thép ống đúc, Thép ống hàn, Ống thép, Ống Thép đúc, Ống thép hàn , ống kẽm, ống mạ kẽm