SUPREMA EPL-OC MRVAN표준 0968737424 GIÁ TỐT

표준 MRVAN표준 0968737424 NHẬP VÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM SUPREMA MÁY THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ( DOOR ACCESS [URL="http://sites.google.com/site/kiemsoatcuaravaosoyal/thietbidocthesoyal"]SOYAL[/URL] CONTROL ) RA VÀO VÀ MÁY THIẾT BỊ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ SUPREMA BEPL-OC (CAR-d EM)

표준 BIOENTRY PLUS MÁY THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ( DOOR ACCESS CONTROL ) VÀ MÁY THIẾT BỊ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ BEPL-OC

(CAR-d EM) (option)

표준 MÁY VÂN TAY SUPREMA BEPL-OC (CAR-d EM) Đầu nhận dạng vân tay bằng Quang Học 500 dpi và đọc thẻ cảm ứng.

표준 Kết nối THIẾT BỊ tính qua mạng LAN TCP/IP hoặc RS485 để kiểm soát cửa RA/VÀO VÀ chấm công.CPU 533MHz DSP, 8MB flash +8MB RAM.

표준 MÁY VÂN TAY SUPREMA BEPL-OC (CAR-d EM) Đăng ký được 1000- 5.000 người dùng ( tối đa được 10.000 mẫu vân tay) và 50.000 sự kiện vào /ra.

표준 Thời gian nhận dạng 1 giây/vân tay.

표준 Sử dụng đa chức năng Vân tay, thẻ, Vân tay + Thẻ. Dùng cho tất cả các loại khóa điện tử và cửa tự động. Giao diện đèn LED nhiều màu và âm thanh đa dạng. Kích thước Rộng 50mm, Cao 160mm, Dày 37mm.

표준 MÁY VÂN TAY SUPREMA BEPL-OC (CAR-d EM) Thích hợp sự dụng cho văn phòng, nhà xưởng, khách sạn, nhà hàng...

Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế CE, FCC, KCC, FBI.

표준 TƯ VẤN MUA THIẾT BỊ SUPREMA TẠI VIỆT NAM MRVAN표준 0968737424

(ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI SUPREMA BEPL-OC (CAR-d EM) tại Việt Nam )